Skip to content

E-Biblioteka

Tanja Obradović – Unapređenje pravnog okvira za sprečavanje ilegalne gradnje

    Politika koja je kreirana u vezi s planiranjem u Srbiji se oslanja isključivo na Zakon o planiranju i izgradnji, i kao takva objedinjava nekoliko značajnih segmentata planskog sistema: planiranje, izgradnju i zemljišnu politiku. Zakon o legalizaciji, kasnije Zakon o ozakonjenju, ustrojen je kao poseban zakon već dugi niz godina. Značajna novina je Zakon o planskom sistemu, usvojen 2018. godine, koji ima cilj da prikaže kompleksnost planskog sistema i da sve činioce istog objedini. Međutim, isti nije u dovoljnoj meri
Pročitajte više

Jelena Jerinić – Učešće organizacija civilnog društva u procesu donošenja odluka

    Okvir za učešće organizacija civilnog društva u odlučivanju na lokalnom nivou u Srbiji čini nekoliko propisa koji nisu u
Pročitajte više

Ognjan Pantić – Lokalne politike i zaštita vazduha

    Zagađenje vazduha jedan je od ključnih izazova s kojima se Republika Srbija suočava u oblasti zaštite životne sredine. Prekomerno
Pročitajte više

Nemanja Nenadić – Kontrola izvršne vlasti od strane nezavisnih državnih organa

    Sistem kontrole vlasti u demokratijama počiva na međsobnoj kontroli tri (osnovne) grane vlasti – izvršne, zakonodavne i sudske, poznat
Pročitajte više

dr Iva Čukić – Predlog lokalnih politika za učešće građana u urbanističkom razvoju grada

    Rad aktivističkih grupa i udruženja često je ograničen nedostatkom upotrebljivog prostora za rad. Istovremeno, veliki broj prostora u javnoj
Pročitajte više

Jovana Bila Dubaić – Oprašivači kao ključna karika za zaštitu prirode i bezbednost hrane: preporuke za zaštitu i očuvanje pčela i drugih oprašivača u Srbiji

      Na svetu postoji 20.000 vrsta pčela i još više desetina hiljada drugih oprašivača i svi su oni važni
Pročitajte više

Miloš Hrkalović – Analiza lokalnih politika sa preporukama za unapređenje procesa za učešće građana za kreiranje i praćenje lokalnih budžeta

    Budžet predstavlja spisak planiranih prihoda i rashoda kojima se finansiraju nadležnosti države, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave (uključujući
Pročitajte više

Dejan Vučetić – Predlog lokalnih politika za razvoj građanske participacije “Siže javne politike”

    Zakonski osnov za lokalne politike ogleda se u Zakonu o lokalnoj samoupravi. Odeljak III ZLS sadrži odredbe o neposrednom učešću
Pročitajte više

dr Iva Čukić – Aktiviranje prostora u Javnoj svojini za potrebe organizacija civilnog društva

    Gotovo svaki grad ili opština u Srbiji poseduje veliki broj neiskorišćenog i napuštenog prostora u javnoj svojini čija primarna
Pročitajte više

Publikacija: Novinari na optuženičkoj klupi: SLAPP tužbe kao uvod u iscrpljivanje

Šta su SLAPP tužbe i kako se one koriste u Srbiji za pritisak na istraživačke novinare, na primeru redakcije KRIK-a, čitajte
Pročitajte više