Skip to content

Organizacija IRIDA, Novi Sad: Ne plašite se da započnete borbu za promene koje smatrate neophodnim

Irida predstavlja jedinstvenu platformu na kojoj mladi mogu da stiču i razvijaju znanja iz oblasti rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja. Povezujući se sa mladim ljudima aktiviraju se u svojim zajednicama i na taj način ohrabruju mlade da daju svoj doprinos ka društvu u kome i devojke i mladići treba da se osećaju bezbedno. Iz organizacije Irida govorili su zbog čega je za njih bio značajan aktivizam, kao i o svojim dostignućima. 

 -Zbog čega je aktivizam važan?

Aktivizam je važan zato što pruža mogućnost svakom/svakoj od nas da podigne glas i učini nešto dobro i važno za svoju zajednicu. Osim toga, aktivizam okuplja ljude koji su motivisani da se udruže oko zajedničkog cilja iz čega neretko proizađu i divna prijateljstva.

-Koja je bila inicijalna kapisla da započnete Vašu aktivističku priču?

Organizacija Irida je osnovana sa idejom da podstaknemo mlade na aktivizam u polju rodne ravnopravnosti. Kako verujemo da su mladi pokretačka snaga društva i da imaju baš sve ono što je potrebno kako bi reagovali na sve ono što ih “žulja” u njihovoj okolini, stvorili/e smo platformu koja će okupiti mlade koji ne okreću glavu kada primete nasilje, ne smatraju da je feminizam “ružna reč”, ne dele poslove na muške i ženske i spremni/e su da podstaknu i svoje vršnjake i vršnjakinje, ali i širu javnost da učine male, ali značajne korake ka rodno ravnopravnom društvu.

Foto Irida

-Da li ste nekada (i kada) poželeli da odustanete?

U dosadašnjem radu nismo došli do trenutka u kom smo želeli/e da odustanemo, iako je svakako bilo mnoštvo izazova koje smo morali/e da prevaziđemo. Verujemo da je razlog tome to što uvek imamo na umu zbog čega radimo to što radimo i kakvu promenu pravimo za brojne mlade kroz naše projekte i aktivnosti.

PROČITAJ I  Udruženje građana Klara i Rosa, Subotica: Uloga aktivista je da budu glasnici promena, da neprestano ulivaju optimizam i veru da je promena moguća

-Koji su Vam bili najveći izazovi tokom aktivističke borbe?

Izdvojila bih da nam je najveći izazov bio na početku, kada je naš tim bio izuzetno mali i kada smo sve aktivnosti sprovodili/e bez finansijske podrške donatora. Osim toga, na početku nam je izazovno bilo i predstavljanje organizacije na društvenim mrežama, s obzirom da smo od samog početka uvideli/e njihovu važnost, a među nama se nije nalazio/la neko ko je stručnjak/inja u toj oblasti.

-Najznačajniji trenutak, odnosno trenutak u kom ste pomislili da je vredelo truda?

Kao izuzetno važan period za naš rad, izdvojila bih projekat “Nasilje je uvek izolacija”, koji je imao za cilj povećanje vidljivosti SOS kontakt telefona, s obzirom da je za vreme pandemije nažalost povećana stopa rodno zasnovanog nasilja. Momenat u kom smo shvatili/e da je projekat uspešan jeste kada smo dobili/e informacije da je u periodu sprovođenja naše akcije broj poziva znatno povećan u odnosu na isti period prethodne godine. Tada smo zaista postali/e svesni/e promene koju pravimo!

-Po(r)uka budućim aktivistima…

Poručila bih budućim aktivistima i aktivistkinjama da se ne plaše da započnu borbu za promene koje smatraju neophodnim. Svaki doprinos, iako naigled mali, zaista predstavlja važan korak na putu ka društvu bez nasilja i diskriminacije, društvu u kome se slušamo i poštujemo i kakvom težimo.

-Podrška kroz promeni.rs nam je značila zbog…

Podrška nam je bila značajna jer smo dobili/e priliku da stvorimo prostor gde mladi zainteresovani za pitanje rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja mogu da se okupljaju, upoznaju, razmenjuju mišljenja i ideje i udružuju da sprovode akcije u svojim zajednicama širom Srbije. Na ovaj način, podržana je naša misija da omogućimo mladima da otkriju svoj aktivistički potencijal i da preuzmu odgovornost za stvaranje društva po svojoj meri.

PROČITAJ I  Tadija Mitić, Pravilaw: Jednom rođena ideja ne može da bude ugašena