dobre promene 1

PraviLaw

Jednom od veoma bitnih tema današnjeg digitalnog sveta, bezbednošću i zaštitom podataka o ličnosti, bavilo se udruženje PraviLaw iz Niša. Njihova platforma Otisak.org nudi građanima Srbije mogućnost provere koliko su im bezbedni i zaštićeni podaci koje ostave i povere nekom državnom organu ili nekoj kompaniji u privatnom vlasništvu. 

Članovi tima su procenili 2525 organa javne vlasti prema unapred postavljenim kriterijumima procene stepena rizika i kompletan izveštaj poslali Povereniku. Zahvaljujući tome kontaktiralo ih je 55 radnih jedinica u kojima su uočeni nedostaci i usvojene nove radne procedure. Takođe, rodila se ideja o pravnoj pismenosti gde će PraviLaw nastaviti da usmerava tok svog civilnog aktivizma.

Europolis

Članovi Centra za razvoj demokratskog društva Europolis alarmirali su Novosađane o procesu usvajanja novog Generalnog urbanističkog plana (GUP) koji će važiti do 2030.

Inicijativom Plan je ništa, planiranje je sve nastojali su da ukažu građanima na kašnjenje, netransparentnost  i štetne posledice njegovog usvajanja i “otvore” proces planiranja za zainteresovanu javnost. Sa tim ciljem su oformili mrežu od 17 organizacija i strukovnih udruženja i pripremili ih za učešće na javnoj raspravi.

Prikupljeno je 15.000 primedbi građana, izrađen akcioni plan za GUP, kao i predlog politike o njegovom procesu usvajanja nakon čega su nadležni, Generalni plan ipak stavili na rani javni uvid. 

Jednostavno rečeno

Kako kulturno evociranje industrijskog i nematerijalnog nasleđa može da poveže jednu zajednicu pokazali su aktivisti beogradske grupe Jednostavno rečeno. Zahvaljujući dobro osmišljenim inicijativama Od igle do šasije i KC Kamion veliki broj ljudi je uzeo učešća u kreiranju izložbe zaboravljenih arhivskih predmeta i fotografija koji ilustruju rad nekadašnje Fabrike automobila FAP iz Priboja. Izložbu je posetilo 1000 ljudi u Priboju i 300 u Beogradu. Podstaknut je dijalog o problemima nezaposlenosti, privatizacije, tranzicione nepravde, sistemu odlučivanja koji ne uključuje građane. Njegovi učesnici, većinom bivši radnici FAP-a razgovarali su o temama radničkog samoupravljanja, solidarnosti, podrške, socijalne sigurnosti i zaštite.

Grupa Mašta

Na inicijativu Vetar u leđa, a ne kamen spoticanja! Grupe Mašta iz Prijepolja, deca romske populacije postala su vidljivija u svojoj lokalnoj sredini. 

Promovišući kulturnu raznolikost na Svetski dan Roma, organizovali su druženje romske i neromske dece i i uključili predstavnike lokalne zajednice.

Učešćem u Forum teatru deca većinske populacije su imala priliku da se suoče sa problemima manjina i nauče koliko diskriminacija, siromaštvo i predrasude negativno utiču na njihove drugare. Predstavljanje uspešnih Roma iz lokalne i šire zajednice mališanima je donelo dodatno samopouzdanje, olakšalo komunikaciju i podstaklo ih na učenje i pripremu za završni ispit.

Start hub - Kosjerić

StartHub iz Kosjerića je razvio mehanizam monitoringa usluga i nege porodilja zahvaljujući neformalnoj mreži od šest organizacija Zlatiborskog okruga.

Oni su kroz istaživanje zadovoljstva uslugama jednom godišnje izveštavali javnost i relevantne institucije kako bi se poboljšali uslovi u porodilištima.

Pored toga, razvili su i onlajn servis za porodilje (direktnu psihosocijalnu i pravnu podršku) posredstvom platforme saMAMAma, gde žene mogu potpuno aninimno ostaviti svoje priče, iskustva i zapažanja.

Kreirana je metodologija za ocenjivanje kvaliteta nege ustanova, a u planu im je crowdfunding kampanja radi kreiranja ChatHub-a, onlajn servisa za podršku porodiljama i mamama.

Fabrika umetnika

Udruženje Fabrika umetnika je uz poštovanje svih ekoloških standarda, u Nišu pored reke Nišave, na terenu površine od jednog i po hektara, podiglo (re)Kreativni kamp. Kamp je mesto gde umetnici amateri i profesionalaci mogu da uče, stvaraju i izlažu svoje radove iz različitih oblasti umetnosti i kreativnog stvaralaštva. Na otvaranju je učestvovalo 700 dece i odraslih građana. Ostvarena su brojna partnerstva sa srodnim udruženjima, dečjim organizacijama, školama, fakultetima, Savezom izviđača, EU Info kutkom koji su nastavili da aktivno koriste prostor.

Pokrenuta je fundraising kampanja Dajmo energiju novom pogonu Fabrike umetnika – kampu na Nišavi! za nabavku i ugradnju solarnih panela. Udruženje planira otvaranje kamp muzeja evropske kulture u kojem će svaka država imati svoju kamp kućicu i dvorište.

ljudi kao ti

Urbana Gerila - Niš

Koristeći humor i satiru kao alate za osvešćivanje građana i apel gradskim vlastima da reše probleme javnih prostora u Nišu, Urbana Gerila realizovala je niz uličnih akcija i preformansa različitog sadržaja. Dotakli su probleme zapuštenih zelenih površina, propalu infrastrukturu, probijene rokove za bitne građevinske poduhvate, loša saobraćajna rešenja i sl. 

Kreativno osmišljenim sajtom animirali su 20 novih gerilaca iz Niša, Leskovca, Donje Trnave i Toponice da uzmu učešća u sličnim akcijama i ponudili svoj Aktivistički kuvar čiji recepti služe kao inspiracija svima.

Aktivisti iz komšiluka

U nastojanju da svoj kraj učine bezbrižnijim mestom za decu i mlade Aktivisti iz komšiluka su  realizovali inicijativu Bezbedno naselje – Bezbedna omladina.

Tom prilikom su skrenuli pažnju nadležnima iz lokalne samouprave na loša saobraćajna rešenja i opasnosti koje vrebaju kraj sportskog terena.

Nakon održane tribine i peticije sa skoro 200 potpisnika, lokalno školsko igralište je napokon dobilo zaštitnu ogradu, te je život u Donjem Neradovcu kraj Vranja postao bolji za jednu dobru promenu.

Romani Asvin

Kako bi podstakli mlade Rome i Romkinje na visokoškolsko obrazovanje ili neki oblik neformalnog usavršavanja, grupa studenata Romani Asvin, sprovela je inicijativu Edu Info Roma.

Da bi animirali što veći broj mladih iz romskih naselja organizovali su “karavane informisanosti” u 13 opština, obezbedili mentore i napravili online platformu gde budući studenti mogu naći neophodne informacije o afirmativnim merama, dostupnim stipendijama i dobiti podršku prilikom upisa na željeni studentski program ili kurs.

Pro.Tok21

Čuveni po svojoj borbi za čistiji vazduh, aktivisti udruženja Pro.Tok21 ovoga puta su se bavili vinskim nasleđem smederevskog kraja i kreirali platformu Nasleđe.rs.

U saradnji sa ključnim institucijama i srednjoškolcima volonterima uspešno su mobilisali zajednicu oko prikupljanja i digitalizovanja građe, kako bi je zaštitili, učinili dostupnom i iskoritstili kao vredan resurs za razvoj zajednice i alternativu prljavim industrijama. 

SKC Markovac

U Markovcu, okruženi prirodom, građani imaju priliku da se oporave i povežu nakon izolacije izazvane pandemijom Kovid19 virusa zahvaljujući članovima Seoskog kulturnog centra Markovac.

U saradnji sa Domom kulture, Domom zdravlja i Udruženjem penzionera sproveli su inicijativu Terapija kulturom koja blagotvorne metode biblioterapije, filmoterapije i muzikoterapije koristi da unapredi emocionalno i psihološko stanje ljudi i dece. Radionice je pohađalo 150 učesnika.

I ja se pitam

Leskovac je grad poznat po velikom broju nerazvijenih prigradskih sela i naselja. Upravo tim problemom se bavilo udruženje I ja se pitam koje je uspešno podstaklo (meštane) njihove stanovnike da identifikuju i počnu da rešavaju suštinske probleme, kroz osnaživanje mesnih zajednica. U tu svrhu su pokrenuli inicijativu Tvoje pravo da odlučuješ- razvij svoju zajednicu, izradili priručnik i postali Centar za podršku razvoju lokalnih zajednica i inicijativa.

Nakon pritisaka, Gradska uprava je prvi put organizovala javnu raspravu uz učešče skoro 500 građana u trajanju od 20 dana gde je rešeno da 9 projekata nađe mesto u lokalnom budžetu, a neki su i krenuli sa realizacijom. 

BEFEM

Kroz inicijativu Zelena feministička transferzala, Udruženje Befem uspostavilo je kontinuitet decentralizacije feminističke politike kroz povezivanje i osnaživanje oko 20 žena i aktivnistkinja iz područja Priboja, Sombora i Užica, koje žele aktivno da utiču na poboljšanje položaja žena u društvu i njihovog ekonomskog osnaživanja. 

Medijska kampanja Žene govore u okviru koje je snimljen i film Polje lavande dosegla je do više od 15 000 ljudi.

Objavljivanjem Feminističke medijske deklaracije, čije su potpisnice brojne aktivistkinje, novinarke i akademske radnice, poziva se na poštovanje zakona, medijskih kodeksa i nude strategije i alati kako da se stereotipno i diskriminatorno izveštavanje prevaziđe.

Klara i Rosa

Inicijativom Centar za savremenu kulturu i umetnost kao pokretač društvene promene, promovisano je delovanje UG Klara i Rosa i Centra kao simboličkog prostora razmene u dvojezičnoj  građanskoj atmosferi i mestu susreta različitih aktera.

Zahvaljujući autentičnim umetničkim i kulturnim programima, građani Subotice su ih prepoznali kao relevantne partnere u pokretanju društvenih promena i predstavnike civilnog sektora za komunikaciju sa lokalnim vlastima. Tome su doprinele i brojne radionice kreativnog preduzetništva, kreiranje onlajn prodavnice sa radovima umetnika, mapiranje potreba mladih pretočene u zvaničan zagovarački dokument. Partnerstvo sa IT zajednicom učinilo je Klaru i Rosu finansijski održivim udruženjem, a unapređen je i rad novosadskog onlajn radija CK13.

Pobunjene čitateljke

Pobunjene Čitateljke, poznate po svojim nastojanjima da najširoj javnosti skrenu pažnju na književnice, čitateljke i ulogu angažovane kritičke misli i glasila u patrijarhalnom medijskom polju su i ovoga puta osvojile značajan medijski prostor

U okviru svoje poslednje inicijative #Pobunjeno čitam – VERZIJA 2.0, zajedno sa svojom juniorskom redakcijom, objavile su još dva broja biltena posvećenih angažovanoj književnosti za mlade i podsticanju kritičke misli i bunta kod čitalaca mlađe generacije. Bilteni su u kombinaciji dometa lista Danas (tiraž oko 7000) i sopstvenom širokom bibliotečkom i knjižničarskom mrežom (tiraž 1200), došli do najšire publike u različitim sredinama.

Organizovale su dodelu regionalne književne nagrade “Štefica Cvek”, koja je ujedno i prva angažovana, progresivna, queer nagrada na ovim prostorima. U budućnosti će se baviti započetom crowdfunding kampanjom sa ciljem uspostavljanja fonda za stipendije za buduće dobitnice/ke.

Dedina garaža – Dedina garaža – Niš

Pravo da znam! – Novi put – Kraljevo

Edu Info Roma – Neformalna grupa Romani Asvin – Aleksinac, Beograd, Niš, Šabac

Pozdrav iz kraja! – Satibara – Pančevo

Zelena feministička transferzala – Feministički kulturni centar BeFem – Priboj, Sombor, Užice

Kultura u izlogu – Kreativni pogon – Novi Kneževac

Pravo na obaveštenost Juga – slobodan pristup informacijama od javnog značaja – PraviLaw – Niš

Glas zajednice – Klara i Rosa – Subotica

Vinsko nasleđe Smederevo – Pro.Tok21 – Smederevo

Vetar u leđa, a ne kamen spoticanja – Grupa Mašta – Prijepolje

Pobunjeno čitam: Mape jugoslovenskog nasleđa – Pobunjene čitateljke – Beograd

Bitisanje – Zu Zu Zujalice – Niš

Urbana gerila Niš – DELI – Prostor za kreativno delovanje – Niš

Otvorena vrata – Udruženje žena “Lav” – Pirot

Nismo isti ali smo jednaki – K-Town grupa – Kosjerić

Pravo da odlučuješ – I ja se pitam – Leskovac

Plan je ništa planiranje je sve – Centar za razvoj demokratskog društva Europolis – Novi Sad

Ovo mora da je nešto važno! – Zrenjaninski socijalni forum – Zrenjanin

(Re)kreativni kamp – Fabrika umetnika – Centar za talente Niš – Niš

Projekat: SLOBODA – Reflektor teatar – Beograd

Svi UGLAS! – Cela Srbija peva na romskom – Art aparat – Beograd

Prikaži svoje – upoznaj tuđe – Film klub Prokuplje – Prokuplje

Otvoreno o pravima u romskoj zajednici – Udruženje Roma “Danica” – Pančevo

Razumeš li ili treba da ti otplešem? – Asocijacija modernih igrača i koreografa – Beograd

Da se čujemo – Neformalna grupa Kreativni centar ArtiUm – Novi Pazar

LALA earthland 2021 -visual earth & thearthe – festival – Klub finih zanata – Mošorin

Za dostojanstven rad! – Žensko udruženje kolubarskog okruga – Veliki Crljeni

Zid problema i rešenja – Teen Assistants – Ćićevac

Ja sam stvarno dete – PUNK Parada – Požega

Kuhinjski studio 4. – Mini Jugoslavija – Subotica

Od igle do šasije – Jednostavno rečeno – Beograd

Art karavan – INEX teatar – Beograd

Kako se troši zeleni dinar? – Lokalni odgovor – Valjevo

Za dah provincije! – Forum civilne akcije FORCA – Požega

Podizanje svesti o pravima na kvalitetnu uslugu i negu porodilja – SaMAMAma – StartHub – Kosjerić

N.A.D.A – Novi analogno-digitalni aktivizam – Kvalitetno pokrećemo zajednicu – KP(Z) – Užice

Odgovorni za promene – Romkinje Palilule – Beograd

KulturAutovanje – Centar za pedagoške inicijative – Sombor

Milan Mladenović – život i delo (prikupljanje arhivske građe) –  Zadužbina Milana Mladenovića – Beograd

KC Kamion – Jednostavno rečeno – Priboj na Limu

Otisak.org – platforma za proveru bezbednosti ličnih podataka – Pravilaw – Niš

Boswellia sacra – Neformalna grupa Artista de la fe – Niš

Snaga slikoslovlja – Petlja – Obrenovac

Ujedinjeno zdravstvo – Ujedinjeni protiv kovida – Beograd

Performans za promenu – KAKO do efikasnijeg uspostavljanja vladavine prava – Neformalna grupa Kreativno anti-korupcijski optimisti KAKO – Bečej

Bezbedno naselje – bezbedna omladina – Aktivisti iz komšiluka – Vranje

Tvoje pravo da odlučuješ – faza 2 – I ja se pitam – Leskovac

Pobunjeno čitam – verzija 2.0 – Pobunjene čitateljke – Beograd

Razvoj servisa za rad sa građanima – Krizni štab za urbanističko planiranje – Zajedničko – Beograd

Centar za savremenu kulturu i umetnost kao pokretač društvene promene – Klara i Rosa – Subotica

Zelena feministička transferzala 2.0 – Feministički kulturni centar BeFem – Beograd

AKC Poligon – K-Town grupa – Kosjerić

FecAkt – Filmski edukativni centar za aktivizam – Nezavisni filmski centar Filmart – Požega

Svi UGLAS! – Art aparat – Beograd

Ponovo (ne)radi Vajfertova pivara – Fondacija Neozoik – Pančevo

Terapija kulturom – Seoski kulturni centar Markovac – Markovac

Audio-video bukvar na romskom jeziku – Udruženje Roma intelektualaca – Vladičin Han

Na krilima igre – Palčica – Požega

Prostori budućeg sećanja – Udruženje građanki FemPlatz – Pančevo

Sajberbuling u prevodu – mjuzikl o internet vršnjačkom nasilju – Udruženje PATOS – Smederevo

Pitaj me kako sam – Prostor – Beograd

Selo za mlade – Mladi za selo – Udruženje žena Sačuvajmo selo Priboj – Priboj

Kulturna raznolikost u održivoj modi – Udruženje građana Žene na putu – Beograd

Aktivno učešće građana u izvršnom postupku u lokalnim komunalnim uslugama – Organizacija potrošača Kragujevca – Kragujevac

Gradimo poverenje – Kreativni pogon – Novi Sad

Glas srednjoškolaca u lokalnim procesima – Naš svet, naša pravila – Vranje

Uključimo organizacije koje se bave omladinskim radom i povećajmo dostupnost usluga mladima iz osetljivih društvenih grupa – Udruženje Sociativa – Beograd

Različit, a isti – Film klub Prokuplje – Prokuplje

Javni budžet-moja stvar! – Lokalni odgovor – Valjevo

Selo selima – Seoski kulturni centar Markovac – Markovac

Eko alert – Društvo za zaštitu životne sredine Stara planina – Pirot

Dijalogom ka participativnom urbanom razvoju – Centar za razvoj demokratskog društva Europolis – Novi Sad

Rtaći iz kićblona osvajaju Gnezdo – Fakiri sa juga – Kruševac

Alternativni centar Puls – Alternativni centar Puls – Brus

Predlozi praktičnih politika

Ove inicijative su podržane od strane Nacionalne koalicije za decentralizaciju i partnerskih organizacija: Fondacija Jelena Šatić i Grupa 484, u okviru projekta „Lokalni poziv za EU: vladavina prava i kulturna raznolikost za stvaranje društvene kohezije i održivog razvoja lokalnih zajednica” uz finansijsku podršku Evropske Unije.