Skip to content

KONKURSI

Vidimo se u EU!

Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD), u partnerstvu sa članicama koalicije, organizacijama Proaktiv i Odbor za ljudska prava iz Niša, u okviru projekta Vidimo se u EU, raspisuje javni poziv za dodelu finansijske podrške organizacijama civilnog društva i neformalnim grupama u Nišavskom, Jablaničkom, Pčinjskom i Pirotskom okrugu. Podrška je usmerena na podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva i neformalnih grupa sa juga Srbije za aktivno učešće i doprinos procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

Više informacija o uslovima konkursa možete pronaći u dokumentu Javni poziv – Vidimo se u EU!
 

Start up grantovi

 
‘’Start up’’ grantovi (do 500.000 rsd) namenjeni su neformalnim grupama i malim lokalnim organizacijama za realizaciju inicijativa u skladu sa propisanim ciljevima i navedenim tematskim oblastima, a koje se fokusiraju na rešavanje problema u lokalnim zajednicama, sa posebnim naglaskom na mobilizaciju mladih i njihovo uključivanje u aktivnosti koje doprinose promociji EU vrednosti i procesu evropskih integracija. Specifični kriterijumi za dodelu ovih grantova uključuju aktivnosti koje su usmerene na zadovoljenje potreba većeg broja građana, posebno mladih, kroz razvoj i implementaciju strategija angažovanja i komunikacije, promociju EU integracija i osnovnih vrednosti EU, kao i aktivnosti koje imaju potencijal za mobilizaciju većeg broja građana u zajednicama; projektne aktivnosti u okviru ove grant šeme mogu da traju od 6 do 8 meseci
 
 

Grantovi za održiva rešenja

 
Grantovi za sistematična rešenja (do 1.000.000 rsd) – ovi grantovi namenjeni su lokalnim organizacijama koje su utemeljene i prepoznate u zajednici, a u okviru svog delovanja intenzivno rade na aktivnostima javnog zagovaranja, umrežavanja i razvoja različitih strategija za uticaj na procese donošenja odluka vezane za evropske vrednosti i proces EU integracija; cilj ovih inicijativa treba da bude osiguravanje veće transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti organa javne vlasti na lokalnom nivou kroz inicijative zagovaranja usmerene na specifične probleme. Ove aktivnosti su usmerene na kreiranje i implementaciju sistematičnih rešenja u zajednici, posebno u oblastima javnih i omladinskih politika, vladavine prava, zaštite životne sredine i drugih problema sa kojima se svakodnevno susreću zajednice na jugu Srbije; pored ovog seta aktivnosti i akcija, inicijative bi trebalo da pokažu da razmišljaju o dugoročnim potencijalima za zajednicu i samu inicijativu, za sistematična i održiva rešenja koja doprinose razvoju lokalnih zajednica, da omoguće kontinuirano uključivanje i efikasnu saradnju različitih zainteresovanih strana i doprinesu konkretnim promenama u ciljanim tematskim oblastima; predložene projektne aktivnosti  u okviru ove grant šeme mogu da traju od 8 do 10 meseci.
 
 

Tokom trajanja otvorenog poziva zainteresovanim organizacijama i neformalnim grupama na raspolaganju će biti i tim NKD-a putem elektronske pošte: [email protected] 

NKD tim će davati odgovore na sva pojedinačna pitanja poslata do 1. juna isključivo putem elektronske pošte.

Rok za podnošenje prijava je 10. jun do 23:59 časova slanjem popunjenog aplikacionog formulara i budžeta na [email protected] sa naznakom za koju vrstu podrške se prijavljujete.

Youth Empowerment Support (YES)

Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) iz Niša, u okviru projekta Youth Empowerment Support (YES), raspisuje javni poziv za dodelu finansijske podrške organizacijama civilnog društva i neformalnim grupama u oblasti podsticanja i podrške aktivnom učešću mladih u zajednici.

 

Start up grantovi

 
Podrška je namenjena za neformalne grupe i male lokalne organizacije za realizaciju inicijativa u skladu sa propisanim ciljevima i navedenim tematskim oblastima, a koje imaju u fokusu podizanje kapaciteta, mobilizaciju i osnaživanje mladih za aktivno uključivanje u procese donošenja odluka i rešavanja problema u zajednici.
 
 

Grantovi za održiva rešenja

 
Podrška je namenjena za lokalne organizacije civilnog društva koje su registrovane, utemeljene i prepoznate u zajednici, a u okviru svog delovanja intenzivno rade sa mladima i za mlade. Predložene aktivnosti treba da rezultiraju većim nivoom uključivanja mladih u planiranje i realizaciju aktivnosti, da stvore pogodno okruženje, da ohrabre i inspirišu mlade da se aktivno uključe u identifikaciju, planiranje i rešavanje lokalnih problema uz korišćenje potencijala i resursa u zajednici. Pored mobilizacije mladih, akcije autentičnih lokalnih inicijativa treba da pokažu da razmišljaju i da imaju dugoročni potencijal za sistematična i održiva rešenja koja doprinose razvoju svojih zajednica, da omoguće kontinuirano uključivanje mladih i da rezultiraju konkretnim promenama u ciljanim tematskim oblastima podrške mladima.
 
 
Rok za podnošenje prijava je 10. maj do 23:59 časova slanjem popunjenog aplikacionog formulara i budžeta na [email protected] sa naznakom za koju vrstu podrške se prijavljujete.

Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) iz Niša, u okviru projetka Youth Empowerment Support (YES), raspisuje javni poziv za dodelu finansijske podrške organizacijama civilnog društva i neformalnim grupama u oblasti podsticanja i podrške aktivnom učešću mladih u zajednici.

Rok za podnošenje prijava je 10. maj do 23:59 časova slanjem popunjenog aplikacionog formulara i budžeta na [email protected]

Više informacija o uslovima konkursa možete pronaći na sledećem linku, a ovde možete pronaći aplikacione fomulare za STARTUP ili za Grantove za održiva rešenja, kao i budžet.

Završeni konkursi za autentične lokalne inicijative

Nacionalna koalicija za decentralizaciju, sa partnerima Grupom 484 i Fondacijom „Jelena Šantić“ kroz projekat „Lokalni poziv za EU” a uz finansijsku podršku Evropske unije pruža podršku autentičnim lokalnim inicijativama koje će raditi na unapređenju svojih zajednica u oblastima vladavine prava i kulturne raznolikosti. Partneri na projektu tu podršku autentičnim lokalnim inicijativama pružaju na tri načina:

Prvi način

U okviru konkursa “Podrška za mobilizaciju zajednice”, podržaćemo 38 inicijativa u iznosu od 400 do 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti koje su usmerene na realizaciju aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje zajednica u oblasti vladavine prava i kulturne raznolikosti. Konkurs je kontinuirano otvoren i ideju lokalne inicijative (neformalne i formalne) mogu poslati stalno preko platforme promeni.rs a najkasnije do septembra 2021. godine ili ukupne potrošnje predviđenih sredstava u okviru konkursa.

Više informacija kako aplicirati i o uslovima konkursa na sledećem linku.

 

Drugi način

U okviru konkursa “Razvojni grantovi – Sistematična rešenja u zajednici”, podržaćemo do 9 inicijativa u iznosu od 5.000 do 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti koje su usmerene na realizaciju aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje zajednica u oblasti vladavine prava i kulturne raznolikosti.

Svoju ideju za akciju aplikant može poslati popunjavanjem formulara i slanjem na mail [email protected] sa naslovom Konkurs – Razvojni grantovi – Sistematična rešenja u zajednici. Konkurs je kontinuirano otvoren i ideju autentične lokalne inicijative mogu poslati stalno a najkasnije do 1. septembra 2022. godine ili ukupne potrošnje predviđenih sredstava u okviru konkursa opredeljenih u trećoj godini projekta.

Za prijavu projektne ideje potrebno je popuniti i priložiti sledeću konkursnu dokumentaciju:

Za prijavu na konkurs se obavezno koriste gore navedeni obrasci koje šaljete putem maila [email protected].
Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete ih postaviti putem istog maila.

Procena i odabir ideja se vrši kontinuirano i svi podnosioci ideja će biti obavešteni o rezultatima svojih prijava.

Više informacija kako aplicirati i o uslovima konkursa na sledećem linku.

Nacionalna koalicija za decentralizaciju s ponosom objavljuje finalnu listu devet odabranih inicijativa za finansiranje u okviru projekta ”Lokalni poziv za EU”. Zbog ograničenih sredstava, a velikog broja izuzetnih inicijativa, imali smo slatko-gorak zadatak da od čak 56 prijavljenih projekata u okviru konkursa “Razvojni grantovi – Sistematična rešenja u zajednici” odaberemo najbolje od najboljih. Na kraju smo od 25 odličnih predloga, koji su u potpunosti ispunjavali sve uslove konkursa, odabrali 9 najboljih: 

 

 • Udruženje žena „Sačuvajmo selo”, Priboj – Selo za mlade mladi za selo; 
 • Udruženje građana „Žene na putu”, Beograd – Kulturna raznolikost u održivoj modi
 • Organizacija potrošača Kragujevac, Kragujevac – Aktivno učešće građana u izvršnom postupku u lokalnim komunalnim uslugama    
 • Kreativni pogon, Novi Sad – Gradimo poverenje
 • Udruženje ‘’Naš svet, naša pravila’’, Vranje – Glas srednjoškolaca u lokalnim procesima
 • Udruženje ‘’Sociativa’’, Beograd – Omladinski i socijalni rad udruženi u podršci za mlade
 • Film klub Prokuplje, Prokuplje – Različit, a isti    
 • Lokalni odgovor, Valjevo – Javni budžet – moja stvar!
 • Seoski kulturni centar Markovac, Markovac – Selo selima  
Pored ovih devet inicijativa koje smo podržali, odabrali smo još četiri inicijative za finansijsku podršku u fazi dva. To su:
 
 • Društvo za zaštitu životne sredine Stara planina, Pirot – Eko Alert – unapređenje modela izveštavanja o stanju životne sredine na lokalu
 • Fakiri sa juga, Kruševac – Rtaći iz Kićblona osvajaju Gnezdo
 • Alternativni centar Puls, Brus – Alternativni centar Puls
 • Centar za razvoj demokratskog društva Europolis, Novi Sad – Urbani razvoj Novog Sada – da se građani pitaju!
Još jednom, iskreno zahvaljujemo svima koji su učestvovali na ovom konkursu i svojim kvalitetnim predlozima ozbiljno podigli lestvicu kvaliteta i ocenjivanja! Zbog svega toga, definitivno ostajemo u kontaktu za naredne cikluse finansiranja. Hvala vam!

Treći način

U okviru konkursa “Institucionalni grantovi”, podržati do 5 inicijativa u iznosu od 10.000 do 40.000 evra u dinarskoj protivvrednosti koje su usmerene na realizaciju aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje zajednica u oblasti vladavine prava i kulturne raznolikosti. Zbog velikog interesovanja potencijalnih inicijativa rok za slanje aplikacija produžen je do 15. jula 2021. u 15 časova.

Više informacija kako aplicirati i o uslovima konkursa na sledećem linku.

Konkursna dokumentacija:

Pošaljite vašu prijavu klikom na dugme Institucionalna podrška (dugme koje se nalazi ispod) gde dodajete popunjene formulare.

Kompletan snimak sa održane info-sesije možete pogledati ispod, a prezentaciju imate na sledećem linku

Pored finansijske podrške lokalnim inicijativama čitav proces prati intenzivna tehnička podrška, komunikacija i mentorstvo koje pružaju partneri na projektu kao i edukativna podrška koja je usmerena na podizanje kapaciteta autentičnih inicijativa.

Kakve akcije podržavamo?

Akcije koje okupljaju ljude kojima je stalo do njihovog mesta, koje su autentične i koje imaju potencijal da naprave promenu u životima ljudi na lokalu. Prava promena dolazi uvek iz samih lokalnih zajednica. Ne donose je pojedinci, već udruženi građani i građanke. Zato i podržavamo ljude i zajedničko delovanje ljudi, a ne pojedince. Ljudi mogu delovati kao registrovana udruženja, ali i kao neformalne grupe (bez registracije), i tu smo i za jedne i za druge.

Duboko verujemo da lokalne zajednice u Srbiji imaju dovoljno resursa i potencijala da postanu bolja mesta za život. Tu smo da obezbedimo neophodna sredstva i pomoć da ljudi prepoznaju svoje lokalne resurse i potencijale. Te resurse treba iskoristiti za dobro svih (a ne samo pojedinaca), a ti resursi mogu biti:

 •   ljudi (uključujući informacije i znanje), 
 •   infrastruktura (stare zgrade, parkovi, zelenila i slično), 
 •   prirodni resursi (reka, planina, šuma, vazduh…), 
 •   kulturna baština i nasleđe (materijalna i nematerijalna kulturna baština).

Ohrabrujemo inicijative koje deluju u oblastima:

 • Vladavine prava – kroz ovu oblast podržavamo akcije koje su usmerene na promovisanje vladavine zakona i razvijanje demokratije. Akcije treba da budu utemeljene na konkretnim potrebama građana i da svojim aktivnostima pokreću zajednicu, da podstiču i povećaju poštovanje građana u procesu donošenja odluka, obezebeuju dugoročna rešenja u zajednici i da se realizuju na teritoriji Republike Srbije. Možete predlagati različite aktivnosti koje doprinose procesu ekonomskih reformi, kontroli i korišćenju javnog budžeta, donošenje lokalnih propisa baziranih na potrebama građana i zajednice, aktivnosti koje utiču na kreiranje politika i/ili suzbijanja ograničenja koja su nametnuta od strane države građanima i drugim nedržavnim akterima, itd.

 • Kulturne raznolikosti – Kroz ovu oblast podržavamo akcije koje se bave kulturnom raznolikošću i koje jačaju svest o poštovanju i učenju o razlikama i sličnostima između kultura i subkultura. Srbija je najlepša kada u njoj dođu do izražaja svi lokalni dijalekti, običaji, verovanja, znanja – baština koju su stvarali naše prabake i pradeke. Akcije mogu predlagati različite vrste aktivnosti koje jačaju pluralizam u društvenom životu, koje se oslanjaju na kulturnu raznolikost kao resurs lokalnih zajednica, pokreću kulturne inicijative koje promovišu vrednosti jednakosti, nenasilja i nediskriminacije, razvijaju kulturnu raznolikost na inovativne načine.

Platformu promeni.rs pokrenuli su i vode je: NKD, FJŠ, ORCA, CRTA, MRCN i Grupa 484. Ove organizacije aktivnost rade da prikupe finansijska sredstva potrebna za podršku vama. Do sada smo obezbedili finansijsku podršku iz sopstvenih izvora, od USAIDa i Delegacije EU u Srbiji.

Izrada veb-sajta omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj veb-sajta je isključiva odgovornost Nacionalne koalicija za decentralizaciju i ne mora nužno da odražava stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.