Skip to content

Šta možeš da
promeniš?

Platforma Promeni namenjena je svima koji žele da se pokrenu kako bi stvorili pozitivnu promenu u svojoj lokalnoj sredini

Uvažavajući realnost da ljudi koji su posvećeni unapređenju svojih zajednica nisu uvek u mogućnosti da dođu do donatorskih sredstava, ulažemo resurse u mapiranje autentičnih lokalnih inicijativa koje rade na unapređenju svojih zajednica uz uključivanje širokog broja građana i građanki. Pružamo podršku udruženim građanima i građankama da artikulišu svoje ideje i da prepoznaju način da aktivno rade na unapređenju kvaliteta života u svojim zajednicama.

Agendu akcija u zajednicama kreiraju sami građani i građanke. Mi smo tu da im pomognemo oko uobličavanja ideje i pružimo sveobuhvatnu podršku i pomoć u njenoj realizaciji. Pružamo finansijsku podršku u vidu granta za realizaciju akcije, ali i stručnu i tehničku podršku zato što smo svesni da finansijska podrška nije dovoljna.

Kroz platformu Promeni možete se informisati o:

  • Mogućnostima podrške kroz projekat ,,Tvoje mesto u Srbiji’’
  • Neophodnim koracima pri planiranju i organizaciji uličnih akcija
  • Uspešnim primerima aktivizma u Srbiji
  • Primerima dobre prakse u svetu
  • Postaviti pitanje u vezi sa organizovanjem akcija.

Platforma Promeni.rs je pokrenuta kroz projekte Tvoje mesto u Srbiji koje Nacionalna koalicija za decentralizaciju sprovodi u partnerstvu sa CRTA-om, Fondacijom Jelena Šantić, ORCA-om i Media reform centrom Niš i Građani imaju moć koji partnerski realizuju Beogradski centar za bezbednosnu politikuCRTA, NKD i Partneri za demokratske promene Srbija, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Ti si promena