Skip to content

Šta možeš da
promeniš?

Platforma Promeni namenjena je svima koji žele da se pokrenu kako bi stvorili pozitivnu promenu u svojoj lokalnoj sredini

Još više prilika na promeni.rs

Napravi razliku

Hoćeš da promeniš nešto u svojoj zajednici na bolje? Imaš ekipu sa kojom stalno pričaš o tome šta se može uraditi u tvom mestu, samo kada bi… Promeni.rs može da ti obezbedi da to “samo kada bi” postane realnost!

Kako ovo funkcioniše?

Pokušali ste da promenite nešto u vašoj zajednici? Shvatili ste da jedino vi možete da rešite problem u vašoj zajednici ili da stvari promenite na bolje? Ne ulazi vam se u političke partije, već želite da kao građani i građanke, zajedno, stvorite od vašeg okruženja mesto za dostojanstven život? Okupili ste ekipu i smislili akciju kojom ćete stvoriti priliku da vaša zajednica bude bolja, solidarna, organizovanija? I samo vam još nedostaje…

Promeni.rs je platforma za vas. Dobro razmislite šta vam je potrebno da bi realizovali akciju i podelite to sa nama. Sa vašom ekipom osmislite plan (šta biste radili i šta očekujete da postignete) konkretizujte vašu ideju i pišite nam.

Šta će se desiti kada predložite akciju?

Mobilni tim i predstavnici regionalnih centara će kontaktirati sa vama. Zajedno ćemo razvijati vašu ideju i obezbediti da dobijete stručnu i mentorsku podršku. Ideje sa najviše potencijala će ući u konkurenciju da dobiju finansijsku podršku za pokrivanje troškova akcije. Povezaćemo vas i sa drugim grupama sličnim vama koje već prave razliku u svojim zajednicama. Tu smo da vas čujemo, da nam kažete šta vam je potrebno i da probamo da vam obezbedimo da to dobijete. Tu smo da damo šansu aktivizmu da uspe!

Kakve akcije podržavamo?

Akcije koje okupljaju ljude kojima je stalo do njihovog mesta, koje su autentične i koje imaju potencijal da naprave promenu u životima ljudi na lokalu. Prava promena dolazi uvek iz samih lokalnih zajednica. Ne donose je pojedinci, već udruženi građani i građanke. Zato i podržavamo ljude i zajedničko delovanje ljudi, a ne pojedince. Ljudi mogu delovati kao registrovana udruženja, ali i kao neformalne grupe (bez registracije), i tu smo i za jedne i za druge. Više informacija o aktuelnim konkursima možete pronaći na linku.

Duboko verujemo da lokalne zajednice u Srbiji imaju dovoljno resursa i potencijala da postanu bolja mesta za život. Tu smo da obezbedimo neophodna sredstva i pomoć da ljudi prepoznaju svoje lokalne resurse i potencijale. Te resurse treba iskoristiti za dobro svih (a ne samo pojedinaca), a ti resursi mogu biti:

  • ljudi (uključujući informacije i znanje),
  • infrastruktura (stare zgrade, parkovi, zelenila i slično),
  • prirodni resursi (reka, planina, šuma, vazduh…),
  • kulturna baština i tradicija (materijalna i nematerijalna kulturna baština).

Posebno ohrabrujemo inicijative koje deluju u oblastima:

  • Izgradnje solidarnosti – dogovor kuću gradi. I dogovor društvo gradi. Prilika da se okupimo, razgovaramo šta nam je potrebno u našem mestu, radimo zajedno da ostvarimo to u svom gradu ili selu… to su prilike koje ako propuštamo, prepuštamo našu zajednicu drugima. Ljudi u Srbiji imaju sjajne ideje, mi im dajemo priliku da ih ostvare.
  • Vladavine prava – kroz ovu oblast podržavamo akcije koje su usmerene na promovisanje vladavine zakona i razvijanje demokratije. Akcije treba da budu utemeljene na konkretnim potrebama građana i da svojim aktivnostima pokreću zajednicu, da podstiču i povećaju poštovanje građana u procesu donošenja odluka i da se realizuju na teritoriji Republike Srbije. Možete predlagati različite aktivnosti koje doprinose procesu ekonomskih reformi, kontroli i korišćenju javnog budžeta, donošenje lokalnih propisa baziranih na potrebama građana i zajednice, aktivnosti koje utiču na kreiranje politika i/ili suzbijanja ograničenja koja su nametnuta od strane države građanima i drugim nedržavnim akterima, itd.
  • Kulturne raznolikosti – Kroz ovu oblast podržavamo akcije koje se bave kulturnom raznolikošću i koje jačaju svest o poštovanju i učenju o razlikama i sličnostima između kultura i subkultura. Srbija je najlepša kada u njoj dođu do izražaja svi lokalni dijalekti, običaji, verovanja, znanja – baština koju su stvarali naše prabake i pradeke. Akcije mogu predlagati različite vrste aktivnosti koje jačaju pluralizam u društvenom životu, koje se oslanjaju na kulturnu raznolikost kao resurs lokalnih zajednica, pokreću kulturne inicijative koje promovišu vrednosti jednakosti, nenasilja i nediskriminacije, razvijaju kulturnu raznolikost na inovativne načine.

Platformu promeni.rs pokrenuli su i vode je: NKD, FJŠ, ORCA, CRTA, MRCN i Grupa 484. Ove organizacije aktivnost rade da prikupe finansijska sredstva potrebna za podršku vama. Do sada smo obezbedili finansijsku podršku iz sopstvenih izvora, od USAIDa i Delegacije EU u Srbiji. U narednom periodu planiramo da omogućimo pojedinačne donacije za građanske inicijative širom Srbije.