Skip to content

Postavi pitanje, brzo ćemo ti odgovoriti

Na neka pitanja smo već dali odgovore

Ko ste vi i zašto nas podržavate?

Mi smo aktivisti kao i vi. Dolazimo iz četiri organizacije: Nacionalne koalicije za decentralizaciju, CRTE, Fondacije Jelena Šantić i ORCE. Duboko verujemo da lokalne zajednice imaju dovoljno resursa i potencijala da postanu bolja mesta za život a da su nosioci pozitivnih promena udruženi građani/ke koji pokreću lokalne inicijative. Želimo da naše iskustvo i veštine podelimo sa vama kako bi vam početak bio lakši kako biste što jednostavnije artikulisali i realizovali vaše ideje.

Da li je potrebno da imamo registrovano udruženje da biste nas podržali?

Podržavamo aktivne građane i građanke udružene u formalne ili neformalne lokalne inicijative. Uvažavajući realnost da ljudi koji su posvećeni unapređenju svojih zajednica nisu uvek u mogućnosti da dođu do donatorskih sredstava, ulažemo resurse u mapiranje autentičnih lokalnih inicijativa koje rade na unapređenju svojih zajednica uz uključivanje širokog broja građana/ki.
Naša podrška nije usmerena ka pojedincu i individualnim idejama već grupi ljudi koji su spremni da zajednički deluju i streme ka ostvarenju društveno korisne ideje, bez obzira na to da li je grupa registrovana ili ne.

Na koju vrstu podrške možemo da računamo?

Mi pružamo podršku udruženim građanima/kama da artikulišu svoje ideje i da prepoznaju način da aktivno rade na unapređenju kvaliteta života u svojim zajednicama. Agendu akcija u zajednicama kreiraju sami građani/ke, mi smo tu da im pomognemo oko uobličavanja ideje i pružimo sveobuhvatnu podršku i pomoć u realizaciji ideje. Pružamo finansijsku podršku u vidu granta za realizaciju akcije, ali i stručnu i tehničku podršku zato što smo svesni da finansijska podrška nije dovoljna.

Šta se od nas očekuje ukoliko naša inicijativa bude podržana?

U svom radu i delovanju naši se mobilni timovi pridržavaju određenih principa kao što su transparentnost i otvorenost, efikasnost, profesionalnost i objektivnost dok kroz neposrednu komunikaciju sa inicijativama pokušavaju da pruže maksimalnu pomoć. Visoko vrednujemo solidarnost, participativnost, odgovornost i uvažavanje različitosti i nadamo se da ćete i vi negovati ove vrednosti u vašem delovanju.

Našu inicijativu su već podržale druge organizacije, da li to isključuje mogućnost da nas i vi podržite?

Mi podržavamo lokalne inicijative koje su autentične u svom nastanku i koje su usmerene na razvoj i odbranu pet tipova resursa u zajednicama: ljude, infrastrukturu, prirodne resurse, kulturnu baštinu i tradiciju. Ukoliko inicijative u svom radu primenjuju sistem vrednosti koji uključuje solidarnost, transparentnost, participativnost, odgovornost i uvažavanje različitosti, ne postoji prepreka da ih podržimo u tom radu, naravno, i u slučajevima kada su to prepoznale i podržale druge organizacije koje baštine isti sistem vrednosti. Ne možemo podržati inicijative koje promovišu verska opredeljenja ili političke stavove, kao ni one koje su zasnovane na diskriminaciji bilo koje vrste.

Da li u sklopu naših akcija možemo da organizujemo dobrovoljno prikupljanje sredstava od strane građana, ukoliko je naša inicijativa već podržana grantom?

Sve aktivnosti koje imaju potencijal da mobilišu veći broj građana/ki u zajednicama i koje su usmerene na zadovoljavanje neke potrebe većeg broja ljudi i prepoznaju i/ili koriste lokalne resurse kao potencijal za promene su dobrodošle i biće podržane.

U toku organizacije akcije je iskrsao problem. Kome se obratiti za pomoć?

Naši mobilni timovi su u kontaktu sa predstavnicima podržanih inicijativa i na raspolaganju su za sva pitanja i nedoumice, kao i za pomoć aktivistima u artikulaciji i realizaciji njihovih ideja.  
Mobilni timovi će pružiti kontinuiranu tehničku pomoć kroz online podršku i komunikaciju putem telefona, mejla, mobilnih aplikacija i društvenih mreža.
U cilju što efikasnijeg pružanja podrške, mobilni timovi organizuju i terenske posete primaocima donacije, obično u mestu gde se realizuju aktivnosti. Posete imaju za svrhu da se, kroz razgovor sa grupom i korisnicima, pruži podrška primaocu donacije da prebrodi početne poteškoće, ali i da podignu svest i promovišu inicijativu u lokalnoj zajednici.

Kako efikasno pozicionirati uličnu akciju?

Lokaciju ulične akcije birate u skladu sa frekventnošću tog mesta, tj. da ljudi često prolaze tuda i da mogu lako da vam priđu i sa njima ostvarite interakciju. Uvek prijavite događaj policiji i raspitajte se da li je za prijavu javnog događaja potrebna uplata i nekih drugih taksi lokalne samouprave. Cene taksi se kreću različito od lokalne samouprave do lokalne samouprave, kao i vremenski period koliko ranije morate da prijavite događaj i uplatite takse.

Da li postoje neki kriterijumi koje treba da ispunimo, kao što je to slučaj inače na konkursima za projekte?

Važno je da ideja ne dolazi od pojedinca već od udruženih građana i da problem koji rešavate ili potencijal koji razvijate bude od važnosti za širu zajednicu.

Kako da znamo da je naša ideja dobra?

Najbolji način da proverite koliko je vaša ideja relevantna za ljude oko vas jeste da čujete šta su njihove potrebe: pozovite ih na komšijsku kafu, sok ili čaj, organizujte sastanak i saslušajte ih. Može da se dogodi da u odnosu na vašu prvobitnu zamisao promenite plan, ali to samo znači da ćete oko sebe imati više ljudi spremnih da ulože svoje vreme i rad da biste zajednički ostvarili cilj.

Šta ako nikada nismo radili ništa slično?

To nije nikakva prepreka – važno je da ste spremni da se posvetite ideji koju ste osmislili. U svakom trenutku, naš mobilni tim je tu da vam pruži podršku.

Da li ideja može da se naslanja na neke od aktivnosti koje smo već sprovodili?

Naravno, ali je važno da ne reprodukujemo iste krugove ljudi iznova i iznova, već uključujemo nove.

Da li je u redu da fokus bude na jednoj akciji ili je neophodno da ih bude više?

Sve zavisi od ideje – nekada je reč o sređivanju parka, pa je dovoljan jedan dan da se komšiluk okupi, pokupi đubre, posadi cveće i sredi mobilijar, a nekada je ideja da se snimi kratak film, što zahteva drugačiji vremenski raspored.