Skip to content

AKTUELNI KONKURSI

Konkursi za autentične lokalne inicijative

Nacionalna koalicija za decentralizaciju, sa partnerima Grupom 484 i Fondacijom „Jelena Šantić“ kroz projekat „Lokalni poziv za EU” a uz finansijsku podršku Evropske unije pruža podršku autentičnim lokalnim inicijativama koje će raditi na unapređenju svojih zajednica u oblastima vladavine prava i kulturne raznolikosti. Partneri na projektu tu podršku autentičnim lokalnim inicijativama pružaju na dva načina:

Prvi način

U okviru konkursa “Podrška za mobilizaciju zajednice”, podržaćemo 38 inicijativa u iznosu od 400 do 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti koje su usmerene na realizaciju aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje zajednica u oblasti vladavine prava i kulturne raznolikosti. Konkurs je kontinuirano otvoren i ideju lokalne inicijative (neformalne i formalne) mogu poslati stalno preko platforme promeni.rs a najkasnije do septembra 2021. godine ili ukupne potrošnje predviđenih sredstava u okviru konkursa.

Više informacija kako aplicirati i o uslovima konkursa na sledećem linku.

Drugi način

U okviru konkursa “Razvojni grantovi – Sistematična rešenja u zajednici”, podržati do 16 inicijativa u iznosu od 5.000 do 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti koje su usmerene na realizaciju aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje zajednica u oblasti vladavine prava i kulturne raznolikosti. Konkurs je kontinuirano otvoren i ideju autentične lokalne inicijative mogu poslati stalno preko platforme promeni.rs a najkasnije do 1. septembra 2021. godine ili ukupne potrošnje predviđenih sredstava u okviru konkursa opredeljenih za 2021. godinu.

Više informacija kako aplicirati i o uslovima konkursa na sledećem linku.

Treći način

U okviru konkursa “Institucionalni grantovi”, podržati do 5 inicijativa u iznosu od 10.000 do 40.000 evra u dinarskoj protivvrednosti koje su usmerene na realizaciju aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje zajednica u oblasti vladavine prava i kulturne raznolikosti. Konkurs je otvoren do 30. juna 2021. godine do kada svoje projektne ideje mogu poslati autentične lokalne inicijative.

Više informacija kako aplicirati i o uslovima konkursa na sledećem linku.

Konkursna dokumentacija:

Za dodatno pojašnjenje možete pogledati video i prezentaciju sa Orjentacione sesije
 

Pošaljite vašu prijavu klikom na dugme Institucionalna podrška (dugme koje se nalazi ispod) gde dodajete popunjene formulare.

Pored finansijske podrške lokalnim inicijativama čitav proces prati intenzivna tehnička podrška, komunikacija i mentorstvo koje pružaju partneri na projektu kao i edukativna podrška koja je usmerena na podizanje kapaciteta autentičnih inicijativa.

Kakve akcije podržavamo?

Akcije koje okupljaju ljude kojima je stalo do njihovog mesta, koje su autentične i koje imaju potencijal da naprave promenu u životima ljudi na lokalu. Prava promena dolazi uvek iz samih lokalnih zajednica. Ne donose je pojedinci, već udruženi građani i građanke. Zato i podržavamo ljude i zajedničko delovanje ljudi, a ne pojedince. Ljudi mogu delovati kao registrovana udruženja, ali i kao neformalne grupe (bez registracije), i tu smo i za jedne i za druge.

Duboko verujemo da lokalne zajednice u Srbiji imaju dovoljno resursa i potencijala da postanu bolja mesta za život. Tu smo da obezbedimo neophodna sredstva i pomoć da ljudi prepoznaju svoje lokalne resurse i potencijale. Te resurse treba iskoristiti za dobro svih (a ne samo pojedinaca), a ti resursi mogu biti:

  •   ljudi (uključujući informacije i znanje), 
  •   infrastruktura (stare zgrade, parkovi, zelenila i slično), 
  •   prirodni resursi (reka, planina, šuma, vazduh…), 
  •   kulturna baština i nasleđe (materijalna i nematerijalna kulturna baština).

Ohrabrujemo inicijative koje deluju u oblastima:

  • Vladavine prava – kroz ovu oblast podržavamo akcije koje su usmerene na promovisanje vladavine zakona i razvijanje demokratije. Akcije treba da budu utemeljene na konkretnim potrebama građana i da svojim aktivnostima pokreću zajednicu, da podstiču i povećaju poštovanje građana u procesu donošenja odluka, obezebeuju dugoročna rešenja u zajednici i da se realizuju na teritoriji Republike Srbije. Možete predlagati različite aktivnosti koje doprinose procesu ekonomskih reformi, kontroli i korišćenju javnog budžeta, donošenje lokalnih propisa baziranih na potrebama građana i zajednice, aktivnosti koje utiču na kreiranje politika i/ili suzbijanja ograničenja koja su nametnuta od strane države građanima i drugim nedržavnim akterima, itd.

  • Kulturne raznolikosti – Kroz ovu oblast podržavamo akcije koje se bave kulturnom raznolikošću i koje jačaju svest o poštovanju i učenju o razlikama i sličnostima između kultura i subkultura. Srbija je najlepša kada u njoj dođu do izražaja svi lokalni dijalekti, običaji, verovanja, znanja – baština koju su stvarali naše prabake i pradeke. Akcije mogu predlagati različite vrste aktivnosti koje jačaju pluralizam u društvenom životu, koje se oslanjaju na kulturnu raznolikost kao resurs lokalnih zajednica, pokreću kulturne inicijative koje promovišu vrednosti jednakosti, nenasilja i nediskriminacije, razvijaju kulturnu raznolikost na inovativne načine.

Platformu promeni.rs pokrenuli su i vode je: NKD, FJŠ, ORCA, CRTA, MRCN i Grupa 484. Ove organizacije aktivnost rade da prikupe finansijska sredstva potrebna za podršku vama. Do sada smo obezbedili finansijsku podršku iz sopstvenih izvora, od USAIDa i Delegacije EU u Srbiji.