Skip to content

AKTUELNI KONKURSI

Konkursi za autentične lokalne inicijative

Nacionalna koalicija za decentralizaciju, sa partnerima Grupom 484 i Fondacijom „Jelena Šantić“ kroz projekat „Lokalni poziv za EU” a uz finansijsku podršku Evropske unije pruža podršku autentičnim lokalnim inicijativama koje će raditi na unapređenju svojih zajednica u oblastima vladavine prava i kulturne raznolikosti. Partneri na projektu tu podršku autentičnim lokalnim inicijativama pružaju na tri načina:

Prvi način

U okviru konkursa “Podrška za mobilizaciju zajednice”, podržaćemo 38 inicijativa u iznosu od 400 do 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti koje su usmerene na realizaciju aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje zajednica u oblasti vladavine prava i kulturne raznolikosti. Konkurs je kontinuirano otvoren i ideju lokalne inicijative (neformalne i formalne) mogu poslati stalno preko platforme promeni.rs a najkasnije do septembra 2021. godine ili ukupne potrošnje predviđenih sredstava u okviru konkursa.

Više informacija kako aplicirati i o uslovima konkursa na sledećem linku.

Drugi način

U okviru konkursa “Razvojni grantovi – Sistematična rešenja u zajednici”, podržati do 16 inicijativa u iznosu od 5.000 do 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti koje su usmerene na realizaciju aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje zajednica u oblasti vladavine prava i kulturne raznolikosti. Konkurs je kontinuirano otvoren i ideju autentične lokalne inicijative mogu poslati stalno preko platforme promeni.rs a najkasnije do 1. septembra 2021. godine ili ukupne potrošnje predviđenih sredstava u okviru konkursa opredeljenih za 2021. godinu.

Više informacija kako aplicirati i o uslovima konkursa na sledećem linku.

Treći način

U okviru konkursa “Institucionalni grantovi”, podržati do 5 inicijativa u iznosu od 10.000 do 40.000 evra u dinarskoj protivvrednosti koje su usmerene na realizaciju aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje zajednica u oblasti vladavine prava i kulturne raznolikosti. Zbog velikog interesovanja potencijalnih inicijativa rok za slanje aplikacija produžen je do 15. jula 2021. u 15 časova.

Više informacija kako aplicirati i o uslovima konkursa na sledećem linku.

Konkursna dokumentacija:

Pošaljite vašu prijavu klikom na dugme Institucionalna podrška (dugme koje se nalazi ispod) gde dodajete popunjene formulare.

Kompletan snimak sa održane info-sesije možete pogledati ispod, a prezentaciju imate na sledećem linku
 

 

Pored finansijske podrške lokalnim inicijativama čitav proces prati intenzivna tehnička podrška, komunikacija i mentorstvo koje pružaju partneri na projektu kao i edukativna podrška koja je usmerena na podizanje kapaciteta autentičnih inicijativa.

Kakve akcije podržavamo?

Akcije koje okupljaju ljude kojima je stalo do njihovog mesta, koje su autentične i koje imaju potencijal da naprave promenu u životima ljudi na lokalu. Prava promena dolazi uvek iz samih lokalnih zajednica. Ne donose je pojedinci, već udruženi građani i građanke. Zato i podržavamo ljude i zajedničko delovanje ljudi, a ne pojedince. Ljudi mogu delovati kao registrovana udruženja, ali i kao neformalne grupe (bez registracije), i tu smo i za jedne i za druge.

Duboko verujemo da lokalne zajednice u Srbiji imaju dovoljno resursa i potencijala da postanu bolja mesta za život. Tu smo da obezbedimo neophodna sredstva i pomoć da ljudi prepoznaju svoje lokalne resurse i potencijale. Te resurse treba iskoristiti za dobro svih (a ne samo pojedinaca), a ti resursi mogu biti:

  •   ljudi (uključujući informacije i znanje), 
  •   infrastruktura (stare zgrade, parkovi, zelenila i slično), 
  •   prirodni resursi (reka, planina, šuma, vazduh…), 
  •   kulturna baština i nasleđe (materijalna i nematerijalna kulturna baština).

Ohrabrujemo inicijative koje deluju u oblastima:

  • Vladavine prava – kroz ovu oblast podržavamo akcije koje su usmerene na promovisanje vladavine zakona i razvijanje demokratije. Akcije treba da budu utemeljene na konkretnim potrebama građana i da svojim aktivnostima pokreću zajednicu, da podstiču i povećaju poštovanje građana u procesu donošenja odluka, obezebeuju dugoročna rešenja u zajednici i da se realizuju na teritoriji Republike Srbije. Možete predlagati različite aktivnosti koje doprinose procesu ekonomskih reformi, kontroli i korišćenju javnog budžeta, donošenje lokalnih propisa baziranih na potrebama građana i zajednice, aktivnosti koje utiču na kreiranje politika i/ili suzbijanja ograničenja koja su nametnuta od strane države građanima i drugim nedržavnim akterima, itd.

  • Kulturne raznolikosti – Kroz ovu oblast podržavamo akcije koje se bave kulturnom raznolikošću i koje jačaju svest o poštovanju i učenju o razlikama i sličnostima između kultura i subkultura. Srbija je najlepša kada u njoj dođu do izražaja svi lokalni dijalekti, običaji, verovanja, znanja – baština koju su stvarali naše prabake i pradeke. Akcije mogu predlagati različite vrste aktivnosti koje jačaju pluralizam u društvenom životu, koje se oslanjaju na kulturnu raznolikost kao resurs lokalnih zajednica, pokreću kulturne inicijative koje promovišu vrednosti jednakosti, nenasilja i nediskriminacije, razvijaju kulturnu raznolikost na inovativne načine.

Platformu promeni.rs pokrenuli su i vode je: NKD, FJŠ, ORCA, CRTA, MRCN i Grupa 484. Ove organizacije aktivnost rade da prikupe finansijska sredstva potrebna za podršku vama. Do sada smo obezbedili finansijsku podršku iz sopstvenih izvora, od USAIDa i Delegacije EU u Srbiji.