Skip to content

Kako
do dobre ulične
akcije

Sve što ste uvek hteli da znate o uličnim akcijama a niste imali koga da pitate

Imate gorući problem u Vašoj zajednici koji mora da se reši? Planirate uličnu akciju u Vašem mestu? Oformili ste grupu zainteresovanih aktivista koji žele da rade na ostvarenju javnog interesa? Nedostaje vam odgovor na pitanje kako najbolje da organizujete uličnu akciju u vašem mestu? Većinu odgovora na ova i druga pitanja možete pronaći u našem vodiču “Kako do dobre ulične akcije?“.
Cilj akcije i ciljna publika 1

Cilj akcije i ciljna publika

Na sastanku sa svojim kolegama i/ili saradnicima definišite koji je cilj akcije i ciljna publika. Drugim rečima, šta želimo da postignemo akcijom i kome se obraćamo? Tema sastanka bi trebalo da bude i jasno definisanje problema koji ste uočili u zajednici, potencijalnih partnera kao i eventualnih rešenja.

Forma i sadržaj akcije ikonice 2

Forma i sadržaj akcije

Osmišljavanje forme i sadržaja ulične akcije. Da li je to šetnja i deljenje flajera, ili možda uključuje i postavljanje štanda, da li ima potrebe za prikupljanjem potpisa, da li je višestepena ili višednevna (npr. ulična akcija kao pripremna aktivnost koja treba da podigne vidljivost i privuče veći broj ljudi na glavni događaj, kao što je debata ili okrugli sto). U okviru ovog koraka je potrebno osmisliti dijalog listu koja će svakom učesniku u akciji dati jasno definisanu ulogu i narativ za razgovor sa građanima.

Vreme i mesto ikonica 3

Vreme i mesto

Kod definisanja pravog vremena i pravog mesta za održavanje akcije potrebno je voditi računa o specifičnosti svake sredine, kada je moguće doći do najvećeg broja ljudi koji su ciljna grupa vaše akcije, i na kojoj lokaciji. U najvećem broju slučajeva, pogodna lokacija može biti glavna gradska ulica ili trg ili najprometnije mesto. Javni događaji/okupljanja mogu se održavati u vremenu između 6 i 24 časa. Vreme, lokaciju i broj ljudi na akciji treba proveriti pre održavanja akcije zbog propisanih mera za sprečavanje pandemije virusa.

Poruka i slogan ikonica 4

Poruka i slogan

Definisanje poruke(a) i slogana kojom možete doći do ciljne grupe ali i šireg broja građana. Poruka mora da bude jasna i razumljiva za vašu ciljnu grupu dok bi slogan trebalo da bude kratak, zvučan, pozitivan u svom izrazu i da može biti upotrebljiv za korišćenje prilikom promocije na društvenim mrežama.Kako do dobre ulične akcije ilustracija
Dizajn i priprema štampanog materijala ikonica 5

Dizajn i priprema štampanog materijala

Ovaj korak predviđa blagovremenu pripremu dizajna i štampanje potrebnog materijala za akciju (flajera, bedževa, nalepnica, postera, itd) u procenjenim količinama. Sadržaj promotivnog plakata bi trebalo da sadrži istaknute poruke, korisne informacije, vizualni identitet akcije kao i poziv na akciju. Važno je da flajer sadrži informacije šta građani mogu da urade tokom i nakon akcije. Imajte u vidu da obezbedite barem 3 do 5 dana za pripremu i štampanje. Ukoliko se radi o vanstandardnim formatima, posebnoj štampi ili specijalnim bojama, potrebno je i ranije pristupiti ovoj aktivnosti.

Prijava policijskoj upravi ikonica 6

Prijava policijskoj upravi

Ako ste sve ovo osmislili i usaglasili na sastanku tima, naredni korak je prijava ulične akcije policijskoj upravi u Vašem gradu/opštini, kao i eventualno podnošenje zahteva za zauzeće javne površine gradskoj/opštinskoj upravi (uglavnom za komunalne poslove) i prijave akcije komunalnoj policiji (dan pre). Ova radnja veoma zavisi od grada/opštine i lokalnih propisa, tako da je neophodno planirati barem nedelju dana unapred podnošenje prijava (zakonski rok je 5 radnih dana). Takođe, bitno je proveriti i iznos koji treba platiti po m2, potrebu izrade skice zauzeća i druga eventualna ograničenja koja bi mogla da postoje (za više informacija konsultovati Zakon o javnom okupljanju).

Medijska vidljivost ikonica 7

Medijska vidljivost

Vezan je za medijsku vidljivost akcije ali i inicijative i aktivista. Poželjno je barem nedelju dana unapred krenuti sa pripremom poziva za lokalne/regionalne/ nacionalne medije (Prilog 1) kao i promocijom akcije kroz društvene mreže (Prilog 2). Odrediti ko će biti promoter/ka same akcije ili organizacije i uraditi pripremiti za davanje izjava i komentara medijima (Prilog 3). Takođe, potrebno je odrediti jednu osobu koja će biti zadužena za snimanje foto i video sadržaja tokom same akcije.

Volonteri ikonica 8

Volonteri

Brojnost ljudi na akciji pomaže da se skrene pažnja prolaznika i zato je važno imati i volontere. Da bi uspešno i efikasno bila preneta poruka akcije svakom sugrađaninu za volontere je poželjno dan ranije organizovati kratki orijentacioni sastanak o cilju, sadržaju i toku akcije.

Kako do dobre ulične akcije
Dan akcije ikonica 9

Dan akcije

1. Pažljivo odabrati lokaciju štanda - Važno je zaštititi se od eventualnih nepovoljnih vremenskih uticaja (kiše, vetra, jakog sunca). Proveriti da li u blizini lokacije ima priključak za struju. Poželjno je pustiti muziku tokom akcije. 2. Obavezno poneti prijavu skupa, predstaviti se policajcima i tretirati ih kao partnere. 3. Obezbediti osveženje i hranu za volontere 4. Važno je biti spreman za razgovor sa ljudima. Ukoliko neko verbalno kritikuje akciju ili aktiviste, izneti stav i ne produbljivati konflikt. 5. Očistiti lokaciju nakon akcije

Izveštaj i evaluacija ikonica 10

Izveštaj i evaluacija

Ne zaboravite na ovaj obavezni korak, koji se radi nakon same akcije, napisati izveštaj (Prilog 4) i objaviti na sajtu organizacije i sveobuhvatnu evaluaciju svih izvedenih aktivnosti i pronaći mesta za unapređenje.

Izrada veb-sajta omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj veb-sajta je isključiva odgovornost Nacionalne koalicija za decentralizaciju i ne mora nužno da odražava stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.