Skip to content

Kako je izgledao intervju sa jedinom kandidatkinjom za najvažniju funkciju u pravosuđu?