Skip to content

Jovana Bila Dubaić – Oprašivači kao ključna karika za zaštitu prirode i bezbednost hrane: preporuke za zaštitu i očuvanje pčela i drugih oprašivača u Srbiji

 

 

 

Na svetu postoji 20.000 vrsta pčela i još više desetina hiljada drugih oprašivača i svi su oni važni za oprašivanje biljaka, zdravlje ekosistema i svih živih bića, uključujući i čoveka. Od oprašivača zavise mnoge gajene biljke koje ljudi koriste u ishrani, kao i divlje biljke koje su osnova mnogih lanaca ishrane u prirodi. U Evropskoj uniji, čak 84% gajenih biljaka i čak 78% divljih vrsta biljaka zavisi od oprašivača. Ključ uspešnog oprašivanja je u raznovrsnosti oprašivača. Nažalost, zakonska regulativa u Srbiji, tiče se samo jedne vrste oprašivača – medonosne pčele (Apis mellifera). Ostali oprašivači nisu obuhvaćeni zakonskim aktima, iako u Srbiji živi oko 850 vrsta pčela i veliki broj drugih oprašivača, među kojima su posebno važni leptiri i osolike muve. Na osnovu analize zakonskog okvira, primene postojećih propisa i informisanosti građana, ORCA je priredila preporuke za unapređenje stanja populacija i statusa zaštite pčela i drugih oprašivača u Srbiji, koje aktivisti mogu koristiti za kreiranje različitih inicijativa u cilju zaštite i očuvanja pčela i drugih oprašivača u Srbiji.

Detaljnije možete pročitati studiju slučaja (OVDE)