Skip to content

Tanja Obradović – Unapređenje pravnog okvira za sprečavanje ilegalne gradnje

 

 

Politika koja je kreirana u vezi s planiranjem u Srbiji se oslanja isključivo na Zakon o planiranju i izgradnji, i kao takva objedinjava nekoliko značajnih segmentata planskog sistema: planiranje, izgradnju i zemljišnu politiku. Zakon o legalizaciji, kasnije Zakon o ozakonjenju, ustrojen je kao poseban zakon već dugi niz godina. Značajna novina je Zakon o planskom sistemu, usvojen 2018. godine, koji ima cilj da prikaže kompleksnost planskog sistema i da sve činioce istog objedini. Međutim, isti nije u dovoljnoj meri integrisan, tako da se njegova primena u praksi ne prepoznaje. Iskustva iz drugih zemalja ukazuju na činjenicu da se planiranje, izgradnja i zemljišna politika (imovinsko-pravni odnosi) regulišu posebnim zakonima. Sve tri oblasti su povezane, ali svaka za sebe iziskuje posebnu pažnju, povezanost s drugim oblastima, ali i detaljnost u nekim ključnim odrednicama.

Detaljnije možete pročitati studiju slučaja (OVDE)