Skip to content

Milorad Mikuljanac, Stambena zajednica Gornjomatejevačka: Ne postoji prepreka kada su svi zajedno u nameri da ostvare jedan cilj

Članove udruženja ”Stop neplaniranoj gradnji” čine ljudi povezani oko istog cilja- sređivanje naselja i stopiranje neplanske gradnje. Svoju priču o tome kako su rešili da se aktiviraju i udruže je sa nama podelio jedan od članova udruženja, Milorad Mikuljanac. 

-Zbog čega je aktivizam važan?

Aktivizam je važan zbog podizanja svesti o određenom problemu, koji se može rešiti organizacijom određenih aktivnosti. 

 

Koja je bila inicijalna kapisla da započnete Vašu aktivističku priču?

 

Neplanska gradnja u naselju. (Izgradnja zgrada jedna do druge narušavajući pritom osnovna ljudska prava) 

-Da li ste nekada (i kada) poželeli da odustanete?

Ne. Ovo je bio jedini način da se problem ukloni. 

-Koji su Vam bili najveći izazovi tokom aktivističke borbe?

Podrška odgovarajućeg broja građana i svest vlasti o problemu.  

FOTO MILORAD MIKULJANAC

-Najznačajniji trenutak, odnosno trenutak u kom ste pomislili da je vredelo truda?

Aplauz svih koji su učestvovali u borbi i podška nezavisnih medija kada se cilj ostvario. 

-Po(r)uka budućim aktivistima…

 I kada deluje nemoguće, treba se boriti. Ne postoji prepreka kada su svi zajedno u nameri da ostvare jedan cilj.

-Podrška kroz promeni.rs nam je značila zbog…

Velika podrška u vidu savetovanja i usmeravanja. Takođe, finansijska podrška je omogućila da se ideja o načinu rešavanja problema proširi kroz flajere, postere i organizaciju muzičkog događaja da bi se privukla pažnja što većeg broja građana.

PROČITAJ I  Nađa Bobičić, Pobunjene čitateljke: Aktivizam je važan zbog toga što nam otvara prostor da zajedno delujemo u pravcu promene