Skip to content

Predrag Matić, Lokalni odgovor, Valjevo: Da bi nas bilo što više, svest moramo graditi i razvijati kroz aktivno učešće građana

Polazna tačka udruženja “Lokalni odgovor“ je čvrstvo uverenje da je vladavina prava stub i osnov pravednog društva, otvorenog za sve njene učesnike. U okviru projekta “Kako se troši zeleni dinar?” istraživana je efektivnost realizacije budžeta za zaštitu životne sredine grada Valjeva, a upravo uz pomoć komunikacije sa građanima i uviđanja njihove percepcije učinka “zelenog budžeta”. Zbog čega je bila značajna podrška promeni.rs i odgovore na druga važna pitanja, dao je Predrag Matić.

  • Zbog čega je aktivizam važan?

Da bi jedno društvo bilo demokratsko i da bi se odluke o ključnim problemima društva donosile na transparentan način, koji bi koristio građanima, po samoj logici stvari građani moraju biti uključeni u sam proces donošenja odluka koje se tiču njih samih. Samo svestan građanin, koji je informisan i upućen u probleme društva i zajednice čiji deo jeste, može da predstavlja nosioca suverenosti. Da bi se sama svest građana podigla i stvorila, da bi se građani uključili u proces donošenja odluka i da bi bili pitani, oni (građani) se moraju aktivirati i uzeti učešće u društvenim procesima. Jedan od ključnih mehanizama za nešto takvo jeste upravo građanski aktivizam.

  • Koja je bila inicijalna kapisla da započnete Vašu aktivističku priču?

Lokalni Odgovor Valjevo je udruženje građana koje čini dugogodišnji građanski aktivisti koji su prethodnih godina ( decenija ) svojim angažovanjem učestvovali u bitnim društvenim događanjima i procesima. Naše okupljanje u jedinstvenu organizaciju jeste logičan sled naših prethodnih angažovanja koje je za cilj imalo da senzibiliše i podstakne javnost da uzme aktivno učešće u borbi za ostvarivanje svojih građanskih prava i sloboda.

  • Da li ste nekada (i kada) poželeli da odustanete?

Iz prethodnog odgovora jasno je da naše udruženje i njegovi članovi svoje motive i ciljeve nikada nisu napuštali, tako da ne planiramo da odustanemo od borbe za slobodu, vladavinu ljudskih prava i zaštitu životne sredine.

PROČITAJ I  Od prodaje karata za standup Srđana Dinčića prikupljeno 160.000 dinara za izgradnju „Humanka“

  • Koji su Vam bili najveći izazovi tokom aktivističke borbe?

Tokom borbe za prava građana pred nama su se nizali i verovatno će se nastaviti izazovi sa kojima se susrećemo. Po mom mišljenju najveći izazov jeste samo društvo, društvo koje je osiromašeno , opljačkano i razoreno od strane aktuelnog i prethodnog režima. Tokom proteklih 30ak godina naše društvo je razoreno u obrazovnom, ekonomskom, demografskom i u  mnogim drugim segmentima društvenog sistema. A kako samo svestan građanin može biti nosliac suverenosti države i samog društva , naš najveći izazov predstavlja društveni sistem u kom živimo. Ne treba zaboraviti da je politički sistem deo tog društvenog sistema koji je uticao negativno na same građane.

  • Najznačajniji trenutak, odnosno trenutak u kom ste pomislili da je vredelo truda?

Tokom godina borbe, kroz raznorazne aktivnosti, tribine, proteste, projekte susretali smo se sa velikim brojem ljudi sa kojima smo ostvarili saradnju na poljima građanskog aktivizma i upravo ti ljudi, veliki broj građanskih udruženja širom Srbije jesu podstrek za nastavak borbe. Takođe, građani koji učestvuju u aktivnostima koje naše udruženje sprovodi jesu dokaz da ne treba odustati od borbe , jer borba za prava građana i slobodu jeste jedino što nam u ovom trenutku preostaje.

  • Po(r)uka budućim aktivistima…

Poruka za sve buduće aktiviste : Samo svestan građanin jeste preduslov da se stvari mogu promeniti u dobrom smeru. Da bi nas bilo što više, svest moramo graditi i razvijati kroz aktivno učešće građana tj. kroz građanski aktivizam.

  • Podrška kroz rs nam je značila zbog…

Podrška na projektu bila nam je značajna iz više razloga. Nova znanja koja smo dobili, novi ljudi i organizacije koje smo upoznali i sa kojima smo ostvarili saradnju. Takođe, partnerski odnos i saradnja na rešavanju istih problema i ostvarivanju zajedničkog cilja jeste ono što i jeste suština stvari. Tako da podrška nam je značila jer smo sa našim partnerima razvili prijateljski odnos koji je u pravom smislu bio građanski aktivizam na delu!

PROČITAJ I  Samo vlast odlučuje šta javnost ima pravo da zna?