Skip to content

Miloš Hrkalović – Analiza lokalnih politika sa preporukama za unapređenje procesa za učešće građana za kreiranje i praćenje lokalnih budžeta

 

 

Budžet predstavlja spisak planiranih prihoda i rashoda kojima se finansiraju nadležnosti države, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave (uključujući i gradske opštine) za jednu godinu. Značaj budžeta očitavamo u tome što on kreira osnovu za potrošnju novca svih segmenata javnih vlasti, odnosno budžet je taj koji presudno utiče na koji način će se trošiti novac koji prikupe država, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave. Njegov uloga u lokalnim samouprava je izuzetno velika, kao i načini i ispunjenost zakonskih uslova na osnovu kojih se budžeti donose. Koliko je bitno učešće građana u procesima kreiranja i praćenja lokalnih budžeta, da li su upoznati sa načinima donošenja i načinima praćenja budžeta, zašto je bitno da budu upoznati sa ovim mehanizmima i na koje načine im to može pomoći u njihovom aktivističkom radu pročitajte u publikaciji 

Detaljnije možete pročitati studiju slučaja (OVDE)
PROČITAJ I  Javna rasprava o budžetu neophodna kako bi građani znali kako se troši njihov novac