Skip to content

Jelena Jerinić – Učešće organizacija civilnog društva u procesu donošenja odluka

 

 

Okvir za učešće organizacija civilnog društva u odlučivanju na lokalnom nivou u Srbiji čini nekoliko propisa koji nisu u potpunosti međusobno usklađeni, ali daju dovoljno široke mogućnosti za učešće. Međutim, praksa uključivanja nije u potpunosti ustaljena, a često nije obezbeđena ni njena delotvornost, u smislu stvarnog uticaja na sadržinu usvojenih dokumenata. Preporuke za unapređenje prakse na lokalnom nivou idu ka jasnijem definisanju obaveza lokalnih vlasti i doslednom sprovođenju obaveze konsultovanja ovih organizacija, odnosno proaktivnijem pristupu samih organizacija i unapređenju njihovih stručnih kapaciteta za delotvorno učešće.

Detaljnije možete pročitati studiju slučaja (OVDE)