Skip to content

Obraćanje Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu (Video)

U ovom videu, advokat Mihailo Pavlović predstaviće kako funkcioniše obraćanje Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, kao jedan od poslednjih koraka koji građani mogu da preduzmu u slučaju povrede njihovih prava. Osvrnuo se na prava garantovana Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, predstavio neke od situacija kada se građani mogu obratiti Evropskom sudu za ljudska prava, ukazao šta jedna predstavka ovom sudu treba da sadrži, kao i predstavio neke od najznačajnijih slučajeva kojima se Evropski sud za ljudska prava bavio, a u cilju zaštite javnog interesa.

 

Ovaj video materijal deo je zajedničkih napora Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD), Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) i Partnera za demokratske promene Srbija da podstaknu veće učestvovanje građana u odlučivanju kroz projekat „Građani imaju moć” koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Stavovi izraženi u video materijalu isključivo su stavovi predavača i ne odražavaju stavove USAID-a. #GrađaniImajuMoć #PartneriSrbija

PROČITAJ I  Pravni mehanizmi za zaštitu životne sredine (Video)