Skip to content

Udruženje “Lokalni odgovor”: Analiza budžeta pokazala da Valjevo ne izdvaja dovoljno novca za rešenje aerozagađenja

Nejasno postavljeni indikatori, budžetsko kršenje pravilnika i netransparentne javne rasprave o budžetu – ovo su samo neke od zamerki u analizi budžeta Grada Valjeva koju je radilo udruženje  „Lokalni odgovor“. Udruženje je svoje predloge, sugestije i preporuke uputilo Gradskoj upravi, ali su, kažu, naišli na zatvorena vrata.

Iako po pravilniku Grad Valjevo za zaštitu životne sredine iz budžeta treba da izdvaja 5%, godinama unazad izdvajanja su manja od 3%, kaže Predrag Matić iz udruženja „Lokalni odgovor“.

„Mi kao građani Valjeva u proteklih sedam godina suočavamo se sa situacijom da naš Grad krši tu uredbu koju je sam doneo i sredstva koja se izdvajaju, a koja su ovom prilikom zabeležena i konstatovana u samom izveštaju po godinama jesu od 0,78% do 3%“, navodi Matić.

Ovaj, ali i sve ostale probleme na koje udruženje ukazuje, pokazala je analiza budžeta koju su uradili za period od 2015. do 2020. godine.

„Osnovne zamerke i nedostaci su budžetska nedisciplina grada u posmatranom periodu, nejasno postavljeni indikatori kojima bi mogao da se meri učinak realizacije sredstava koja se izdvajaju za problem same životne sredine“, dodaje.

Veliki problem, kaže, predstavljaju i javne rasprave u kojima bi građani trebalo da učestvuju, što u Valjevu, po rečima Matića, nije slučaj.

„Za proteklih sedam godina, javne rasprave ne oglašavaju na adekvatan način. Ljudi nisu informisani, one se nijedan jedini put nisu održale u propisanom roku, uvek je kršen rok, što možemo podvesti pod samo kršenje budžetskog kalendara“, kaže Matić.

Matić dodaje da je javna rasprava održana u decembru prošle godine, iako joj tada nije bilo vreme i nije bila održana u zakonskom roku. „I ovoga puta gradska vlast nije uvrstila nijednu sugestiju i predloge od strane građana ka samom načinu trošenju sredstava u okviru budžeta za zaštitu životne sredine“, dodaje on.

PROČITAJ I  Javna rasprava o budžetu neophodna kako bi građani znali kako se troši njihov novac

Kako gradska uprava nije imala sluha za građane, tako nije imala ni za članove udruženja „Lokalni odgovor“. Kako kažu, iako su imali konkretne predloge koje su izneli pred Gradsku upravu na javnoj raspravi, ništa od njih nije prihvaćeno.

„Nekog valjanog objašnjenja nema, jer prosto možemo razumeti da ga ne može ni biti, jer načinom na koji ova gradska vlast rukovodi samim budžetom i stara o problemima životne sredine jeste konstantno kršenje samog zakona, tako da budem iskren mi nismo negde ni očekivali išta, iako smo želeli da vlast prihvati neki naš predlog kao dobru i kvalitetnu sugestiju koja može napraviti neki pomak u rešavanju aerozagađenja i ovaj put smo naišli na nerazumevanje i odbijanje“, objašnjava Matić.

Oni su već ukazivali na ovaj problem time što su organizovali više akcija kako bi široj, ali i stručnoj javnosti ukazali na same nedostatke.

Da na ovaj način sagleda budžet grada, izdvajanja za životnu sredinu, ali i da daju adekvatne predloge i preporuke udruženje je uspelo uz pomoć projekta Tvoje mesto u Srbiji i konkurisanju preko sajta promeni.rs za projekat. Kažu da su stekli iskustvo, ali i znanje koje su dobili.

„Ostvarili smo kontakte sa velikim brojem udruženja. Od donatora imali smo pomoć u svakom pogledu, izlazili su nam u susret uvek kada je trebalo, uspeli smo da našim angažovanjem i samim izveštajem ispunimo naš osnovni cilj a to jeste da animiramo i podstaknemo veliki broj građana Valjeva da steknu jasniju sliku i predstavu o kakvom se problemu radi“, ističe on.

Građani treba da znaju kakav vazduh dišu

Informisanost građanki i građana Valjeva treba da bude na prvom mestu, navode iz udruženja „Lokalni odgovor“. U analizi je naznačena preporuka da stanovništvo mora da bude blagovremeno obavešteno o visini koncetracije zagađujućih čestica u vazduhu, ali i da grad na dnevnom nivou u realnom vremenu obaveštava građane i izdaje preporuke kako se treba ponašati.

PROČITAJ I  Udruženje “Zeleni zid” pokrenulo peticiju da Durlan dobije svoj park

„Takođe, predložili smo da grad počne da poštuje budžetski kalendar tj. da javne rasprave organizuje na vreme, da u skladu sa zakonom obaveštenja za građane i pozive za građane budu vidljivi, da se grad Valjevo pridržava kalendara i da on odluke koje je doneo počne da poštuje“, dodaje Matić.

Inače, prema rečima Matića, tokom ove godine Valjevo je prvi grad u Srbiji po broju dana sa prekomernim aerozagađenjem. Zakonski je godišnja propisana granica 35, dok je Valjevo u martu imalo više od 60 dana sa prekomernim zagađenjem vazduha.