Skip to content

Konkurs za polaznike druge generacije liderskog trening programa Orca akademije

Da li želite da kroz svoju struku aktivno doprinesete dobrobiti životinja, odnosno zaštiti prirode? Želite li da svoja znanja primenite tako da napravite stvarnu promenu u društvu? Radoznali ste da saznate na koje načine možete da obezbedite finansijska sredstva za svoj rad, kako da efikasno pošaljete svoju poruku građanima, medijima i političarima? Možda želite da se usavršavate u oblastima svojih interesovanja uz mentorsku podršku? Želite finansijsku podršku za realizaciju svojih ideja koje doprinose građanskom aktivizmu i mobilisanju lokalnih resursa u cilju zaštite prirode i životinja?

Dobro došli u Liderski trening program ORCA Akademije (LTP): jedinstveni trening program koji kroz multidisciplinarni pristup – integrišući znanja iz oblasti prirodnih i društvenih nauka – razvija znanja i veštine potrebne za primenjenu zaštitu životinja i prirode. LTP je prvi program ovog tipa u našoj zemlji, nastao na osnovu potreba našeg društva i po ugledu na savremene evropske obrazovne programe u ovim oblastima.

Program je namenjen onima koji žele da se u okviru svog rada posvete dobrobiti životinja, odnosno zaštiti prirode i to: studentima diplomskih i postdiplomskih studija, stručnjacima iz relevantnih oblasti i aktivistima organizacija civilnog društva.

Kroz kombinaciju učenja i prakse, LTP pristupa dobrobiti životinja, odnosno zaštiti prirode kao multidisciplinarnim oblastima koje se mogu razvijati uz integraciju znanja iz oblasti prirodnih i društvenih nauka. Afirmišemo savremen pristup dobrobiti životinja i zaštiti prirode, uzimajući u obzir širi socio-ekonomski i politički okvir za razvoj ovih oblasti.

Teme koje se obrađuju u okviru LTP:

 • Tehnike javnog zastupanja i njihova primena u zaštiti životinja i prirode
 • Tehnike prikupljanja sredstava i projektni menadžment
 • Komunikacija sa različitim ciljnim grupama
 • Liderske veštine
 • Proces izrade i usvajanje propisa, uloge i nadležnosti institucija i organizacija u oblasti dobrobiti životinja i zaštite prirode

Upoznajte PRVU GENERACIJU POLAZNIКA LTP programa ORCA Akademije i saznajte kojim temama su se posvetili.

Liderski trening program ORCA Akademije traje ukupno šest meseci (decembar – jun 2020. godine) i sastoji se iz:

 1. dva petodnevna trening modula. Prvi modul će biti održan u drugoj polovini decembra, uživo putem zoom-a, dok će drugi modul biti održan na proleće, putem zoom-a ili uz fizičko prisustvo učesnika ukoliko epidemiološka situacija to dozvoli i uz poštovanje epidemioloških mera.
 2. razvijanja predloga projekta usmerenog na podsticanje građanskog aktivizma i mobilisanja lokalnih resursa u oblasti zaštite prirode i dobrobiti životinja, uz mentorsku podršku ORCA tima (okvirne teme kojima predlog projekta treba da se bavi pročitajte u prilogu 2 dokumenta)
 3. finansiranja malim grantovima i sprovođenja odabranih projekata. Više informacija o programu finansiranja predloga projekata kroz Liderski trening program dobiće svi polaznici tokom pohađanja prvog modula.

PRIJAVLjIVANjE

 • Konkurs je otvoren do 30. novembra u 16h
 • Prijavna dokumentacija se sastoji od biografije i motivacionog pisma koji su sastavljeni prema Smernicama za prijavu na ORCA Akademiju 2020 (prilog 1 dokumenta)
 • Troškovi učešća u Liderskom trening programu ORCA Akademije 2020 u potpunosti su pokriveni zahvaljujući donatorskoj podršci
 • Prijavite se na konkurs putem ovog linka.
 • Sva dodatna pitanja u vezi sa konkursom možete poslati na e-mail: [email protected]
 • Razmatraće se samo kompletne prijave, a najbolji kandidati će biti pozvani na razgovor

Rad ORCA Akademije podržan je u okviru projekta „Tvoje mesto u Srbiji“ koji finansira USAID a sprovodi ORCA u partnerstvu sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Centrom za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA i Fondacijom „Jelena Šantić“.