Skip to content

Šabac: Do savremene nastave van učionice

Roditelji, učenici i nastavnici iz osnovne škole “Stojan Novaković” iz Šapca, koji već osam godina organizuju sadnju drveća u okviru dečije nedelje za sve učenike prvih razreda, došli na ideju da naprave ambijentalnu učionicu. Učionica je namenjena učenicima istoimene škole, ali i ostalim školama sa područja grada Šapca.

Kako kaže nastavnica Milica Simić sadnja se dešava u okviru dečije nedelje, a učesatvovaće učenici prvog razreda.

“Svako odeljenje bi zasadilo jedno drvo kao simbol svoje generacije. Svoju ideju smo izneli rukovodstvu škole i ostalim učiteljima – 13 učitelja mlađih razreda. Njima se dopala ideja, mišljenja su da je ambijentalna učionica savremeni način sticanja znanja, te su podržali ideju. U kontaktu sa roditeljima predstavnicima u Savetu roditelja dobili smo saglasnost i pomoć oko dogovora sa ostalim roditeljima. Oni su ih kontaktirali i još 20 roditelja nam se pridružilo. Oni su mišljenja da bi ambijentalna učionica doprinela većoj motivaciji učenika za nastavni proces”, dodaje Simićeva. 

Ova neformalna grupa sada ima 35 članova. Cilj grupe je unapređivanje kvaliteta nastave, inoviranje nastavnog procesa, gde se kao bitan zahtev ističe „učenje za život“ i pripremanje učenika za razne društvene i životne uloge, te je povezanost nastavnih sadržaja sa neposrednim životnim kontekstom neophodna. 

“Učenici bi negovali i održavali biljke i iskustveno razvijali svest o značaju očuvanja životne sredine. Dugoročno, cilj je postavka ekološke učionice gde  bi se realizovale radionice o značaju očuvanja životne sredine i omogućile posete učenicima svih škola i ostalim zainteresovanim osobama radi upoznavanja retkih biljaka koje će biti zasađene u botaničkoj bašti”, dodaje ona.

U planu je 13 radionica u 13 odeljenja mlađih  razreda – u svakom odeljenju po jedna radionica, tako da će biti obuhvaćeno ukupno 300 učenika. 

PROČITAJ I  “Dolovobook” - mladi iz Dolova snimili dokumentarac o svom mestu i životu pre društvenih mreža

“Tema radionica je razvijanje svesti o značaju zaštite životne sredine i izrade predmeta od recikliranih materijala. Učenici će shvatiti da predmete koji su nepotrebni ne treba bacati, već se mogu upotrebiti za izradu drugog predmeta koji može biti veoma koristan”, kaže Simićeva.

U planu je sadnja japanske trešnje, japanskog javora, banane, ginka, platana, sibirskog limuna, hibiscusa, magnolije, albicije, katalpa, judinog drveta, pančićeve omorike i crvenog javora, ali i određeni broj manjih biljaka poput nane, žalfije, lavande, visibabe, zumbula, narcisa i krokusa.

Kako navodi Simićeva, u školskom dvorištu postoji površina oko 40 ari koja se ne koristi i na toj površini će se formirati ambijentalna učionica. 

“Baštu bi oformili sa retkim biljkama, koje učenici mogu da vide uglavnom na slikama. Takođe bi zasadili lekovite biljke, vesnike proleća uz koje bi učenici pratili životni ciklus biljaka, od nicanja do sazrevanja. Učenici bi u okviru nastave prirode i društva i  biologije brinuli o biljkama u bašti, i na taj način razvijali odgovoran odnos prema prirodi. Učenici bi sadili biljke, zalivali, pratili rast i razvoj, posmatrali delove biljaka kako se razvijaju, sakupljali plodove”, ističe. 

U okviru nastave u učionici učenici nemaju priliku da pojmove koje izučavaju praktično isprate, odnosno posmatraju. 

“Metoda očiglednosti, posmatranja i istraživanja predstavlja učenje koje je najtrajnije. Ove metode su veoma važne jer bi kod učenika stvarale trajnija znanja, zatim razvijale motivaciju za učenje. Učenici bi praktično stvarali zbirku živih biljaka umesto herbarijuma. Ambijentalna učionica bi popunjavala nedostatke nastave u učionici”, dodaje ona.

Pored članova neformalne grupe, akciju je podržala Gradska uprava – Odeljenje za zaštitu životne sredine i Mašinokop Doo Šabac – preduzeće koje pomože u pripremi zemljišta.

Ova učionica predstavlja savremeni oblik nastave van učionice. Nastava van zidova učionice, utiče na kvalitetnije usvajanje znanja i celovit razvoj učenika, razvijanje pozitivnog odnosa prema prirodi, lokalnoj zajednici, drugim ljudima i samima sebi. 

PROČITAJ I  “Popularna demokratija”: Edukacijom do poboljšanja građanskog aktivizma među mladima

“Ambijentalna nastava takođe utiče na razvijanje veštine rada u timu, interakciju, kreativnost, grupno donošenje odluka, zajedničko planiranje, toleranciju i smanjenje negativnog ponašanja kod učenika. Ova inicijativa je usmerena na sve učenike škole ‘Stojan Novaković’ (1100 učenika) i učenike ostalih škola sa područja grada Šapca. Kada u arboretumu bude dovoljno biljaka, planiramo da deca iz drugih škola dođu organizovano i da im se održe časovi u prirodi, odnosno radionice  gde bi sa nastavnicima mogli da diskutuju o biljnim vrstama sa svih kontinenata i praktično pokažu svoje znanje, dok bi za vreme odmora uživali u prirodnom ambijentu koji su sami, svojim radom stvorili”, ističe Simićeva.

U toku ove nedelje nastavnici sa saradnicima kopaju rupe za sadnice koje će donirati Evropski centar za ekologiju.