Šabac: Školarci napravili botaničku baštu

Tokom protekle školske godine u Šapcu je 13 odeljenja mlađih razreda osnovne škole „Stojan Novaković“ i izdvojeno odeljenje Letnjikovac svoju nastavu iz biologije i drugih predmeta slušalo u učionici na otvorenom. Sem nastave, preko 300 učenika je zajedno sa profesorima postavilo izložbu radova u okviru škole, gde je formirana botanička bašta.

Jedna od inicijatorki “Letnje učionice na otvorenom” Milica Simić kaže da su deca rado učestvovala u radionicama, postavljanju izložbe, sadnji biljaka, ali i formiranju botaničke bašte. 

“Na prvo mesto stavljamo zadovoljstvo učenika i njihovu radost jer su učestvovali u sadnji biljaka, u formiranju botaničke bašte koja će trajno ostati u njihovom sećanju. Nastavni proces je unapređen najviše u okviru predmeta svet oko nas, priroda i društvo, projektna nastava, ali i ostali nastavni predmeti sadrže segmente kvalitetnije nastave. Učenici su sejali lekovite i ukrasne biljke, pratili njihov životni ciklus (od semena do nove biljke), razvijanje delova biljaka (koren, stablo, list, cvet i plod), poreklo biljaka – iz koje zemlje su potekle”, kaže Simićeva. 

Ona dodaje da su, na ovaj način, deca saznala značaj nežive prirode za razvoj živih bića, potrebne uslove za rast i razvoj biljaka. Inovativni pristup nastavnom procesu se ogleda u tome što je, kako kaže Simićeva, proces usvajanja znanja iz učionice prešao u prirodno okruženje koje je prijatnije, zdravije i pruža mogućnost iskustvenog, eksperimentalnog i istraživačkog učenja.

Formiranje botaničke bašte je otvorilo nove ideje i nove želje za kvalitetnijim obrazovanjem. 

“Elixir fondacija je donirala letnjikovac koji je u završnoj fazi izgradnje. Auto kuća Tojota  je donirala japanske biljke, te je oformljen manji japanski vrt. U okviru projekta Zeleni inkubator Mladi Istraživači Srbije su nam odobrili sredstva za nadogradnju bašte, te sada imamo preko 70 retkih biljaka. U Centru za  promociju nauke smo  konkurisali za  postavljanje meteorološke stanice, koja bi se bavila uticajem klimatskih promena na živa bića”, ističe Simićeva. 

Ona ističe da su učenici sadeći i negujući biljke na ovaj način razvili odgovoran odnos prema prirodi, očuvanju i zaštiti prirode, što i jeste bio cilj projekta, 

“Već smo istakli da botanička bašta doprinosi kvalitetnijoj nastavi ne samo biologije, već i drugih nastavnih predmeta. Učenici posmatrajući biljke u bašti kvalitetnije opisuju prirodu, bolje crtaju”, ističe. 

Na radionicama o podizanju ekološke svesti deca su pravila  upotrebne predmete od otpadnog materijala: plastičnih flaša, kartona od toalet papira, limenki… 

“Pandemija nas nije omela u radu, već je doprinela da umesto 13 planiranih sadnica zasadimo 26, jer su nam odeljenja podeljena u dve grupe, pa je svaka grupa zasadila po jednu sadnicu”, dodaje Simićeva.

Kako bi u svemu uspeli, oni su putem interneta saznali za sajt promeni.rs i konkurisali za neophodna sredstva koja su im bila potrebna za pokretanje botaničke bašte. 

“Već duže je postojala ideja kod nekoliko nastavnika za formiranjem botaničke bašte u dvorištu škole na površini od 40 ari, koja je bila neiskorišćena. Na žalost, nismo imali sredstva. U toku realizacije smo imali podršku, ne samo finansijsku, već i logističku, a takođe i savetodavnu.  Međutim, želimo da istaknemo da nas je ova inicijativa podstakla, dala nam elan da pokrenemo i druge strukture, i nastavimo nadogradnju botaničke bašte. Zahvaljujući inicijativi, dobili smo letnjikovac, dobili sredstva za fontanu, česmu, klupe, još 26 sadnica biljaka. Ostvarenje jednog cilja nam proširuje vidike I otvara nove mogućnosti”, rekla je SImićeva. 

U narednom periodu nadaju se izgradnji česme i staze kroz baštu, fontane sa jezerom, kako bi upotpunili izgled botaničke bašte.

Šabac: Do savremene nastave van učionice

Roditelji, učenici i nastavnici iz osnovne škole “Stojan Novaković” iz Šapca, koji već osam godina organizuju sadnju drveća u okviru dečije nedelje za sve učenike prvih razreda, došli na ideju da naprave ambijentalnu učionicu. Učionica je namenjena učenicima istoimene škole, ali i ostalim školama sa područja grada Šapca.

Kako kaže nastavnica Milica Simić sadnja se dešava u okviru dečije nedelje, a učesatvovaće učenici prvog razreda.

“Svako odeljenje bi zasadilo jedno drvo kao simbol svoje generacije. Svoju ideju smo izneli rukovodstvu škole i ostalim učiteljima – 13 učitelja mlađih razreda. Njima se dopala ideja, mišljenja su da je ambijentalna učionica savremeni način sticanja znanja, te su podržali ideju. U kontaktu sa roditeljima predstavnicima u Savetu roditelja dobili smo saglasnost i pomoć oko dogovora sa ostalim roditeljima. Oni su ih kontaktirali i još 20 roditelja nam se pridružilo. Oni su mišljenja da bi ambijentalna učionica doprinela većoj motivaciji učenika za nastavni proces”, dodaje Simićeva. 

Ova neformalna grupa sada ima 35 članova. Cilj grupe je unapređivanje kvaliteta nastave, inoviranje nastavnog procesa, gde se kao bitan zahtev ističe „učenje za život“ i pripremanje učenika za razne društvene i životne uloge, te je povezanost nastavnih sadržaja sa neposrednim životnim kontekstom neophodna. 

“Učenici bi negovali i održavali biljke i iskustveno razvijali svest o značaju očuvanja životne sredine. Dugoročno, cilj je postavka ekološke učionice gde  bi se realizovale radionice o značaju očuvanja životne sredine i omogućile posete učenicima svih škola i ostalim zainteresovanim osobama radi upoznavanja retkih biljaka koje će biti zasađene u botaničkoj bašti”, dodaje ona.

U planu je 13 radionica u 13 odeljenja mlađih  razreda – u svakom odeljenju po jedna radionica, tako da će biti obuhvaćeno ukupno 300 učenika. 

“Tema radionica je razvijanje svesti o značaju zaštite životne sredine i izrade predmeta od recikliranih materijala. Učenici će shvatiti da predmete koji su nepotrebni ne treba bacati, već se mogu upotrebiti za izradu drugog predmeta koji može biti veoma koristan”, kaže Simićeva.

U planu je sadnja japanske trešnje, japanskog javora, banane, ginka, platana, sibirskog limuna, hibiscusa, magnolije, albicije, katalpa, judinog drveta, pančićeve omorike i crvenog javora, ali i određeni broj manjih biljaka poput nane, žalfije, lavande, visibabe, zumbula, narcisa i krokusa.

Kako navodi Simićeva, u školskom dvorištu postoji površina oko 40 ari koja se ne koristi i na toj površini će se formirati ambijentalna učionica. 

“Baštu bi oformili sa retkim biljkama, koje učenici mogu da vide uglavnom na slikama. Takođe bi zasadili lekovite biljke, vesnike proleća uz koje bi učenici pratili životni ciklus biljaka, od nicanja do sazrevanja. Učenici bi u okviru nastave prirode i društva i  biologije brinuli o biljkama u bašti, i na taj način razvijali odgovoran odnos prema prirodi. Učenici bi sadili biljke, zalivali, pratili rast i razvoj, posmatrali delove biljaka kako se razvijaju, sakupljali plodove”, ističe. 

U okviru nastave u učionici učenici nemaju priliku da pojmove koje izučavaju praktično isprate, odnosno posmatraju. 

“Metoda očiglednosti, posmatranja i istraživanja predstavlja učenje koje je najtrajnije. Ove metode su veoma važne jer bi kod učenika stvarale trajnija znanja, zatim razvijale motivaciju za učenje. Učenici bi praktično stvarali zbirku živih biljaka umesto herbarijuma. Ambijentalna učionica bi popunjavala nedostatke nastave u učionici”, dodaje ona.

Pored članova neformalne grupe, akciju je podržala Gradska uprava – Odeljenje za zaštitu životne sredine i Mašinokop Doo Šabac – preduzeće koje pomože u pripremi zemljišta.

Ova učionica predstavlja savremeni oblik nastave van učionice. Nastava van zidova učionice, utiče na kvalitetnije usvajanje znanja i celovit razvoj učenika, razvijanje pozitivnog odnosa prema prirodi, lokalnoj zajednici, drugim ljudima i samima sebi. 

“Ambijentalna nastava takođe utiče na razvijanje veštine rada u timu, interakciju, kreativnost, grupno donošenje odluka, zajedničko planiranje, toleranciju i smanjenje negativnog ponašanja kod učenika. Ova inicijativa je usmerena na sve učenike škole ‘Stojan Novaković’ (1100 učenika) i učenike ostalih škola sa područja grada Šapca. Kada u arboretumu bude dovoljno biljaka, planiramo da deca iz drugih škola dođu organizovano i da im se održe časovi u prirodi, odnosno radionice  gde bi sa nastavnicima mogli da diskutuju o biljnim vrstama sa svih kontinenata i praktično pokažu svoje znanje, dok bi za vreme odmora uživali u prirodnom ambijentu koji su sami, svojim radom stvorili”, ističe Simićeva.

U toku ove nedelje nastavnici sa saradnicima kopaju rupe za sadnice koje će donirati Evropski centar za ekologiju.