Skip to content

Udruženje “Sociativa” kroz razgovor sa građanima želi da unapredi sistem socijalne zaštite

Kako bi čuli iskustva u vezi sa socijalnim pitanjima, socijalnom zaštitom, ali i drugim problemima sa kojima se građanke i građani suočavaju, udruženje “Sociativa” organizovalo je ulične akcije u Beogradu i okolini. Za sva pitanja, primedbe i predloge građana snimiće video odgovore i napraviti brošuru koje će potom proslediti nadležnim institucijama, a sve u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite. 

Građani Zemun polja imali su priliku da svoje dileme i sugestije vezane za socijalnu zaštitu podele sa udruženjem “Sociativa” i njihovom partnerskom organizacijom “Daj mi ruku”, u okviru ulične akcije “Pomagači i građani na istoj strani – da nas institucije bolje čuju”.

“Želeli smo da čujemo građane kakvo iskustvo imaju sa institucijama sistema socijalne zaštite, sa ostvarivanjem određenih usluga i prava, ali i da čujemo predloge građanki i građana kako bi se isti sistem unapredio”, dodaje Gordana Marčetić-Radunović, jedna od pokretačica inicijative.

Ona objašnjava da udruženje “Sociativa” čine socijalne radnice, ali i buduće socijalne radnice – studentkinje socijalnog rada. Za Biljanu Petrović, studentkinju socijalnog rada, ovakva akcija značila je mnogo, jer se kako kaže, direktno susrela sa građanima na ulici.

“Smatram da se posao socijalnog radnika ne svodi na administrativni rad u kancelariji. Projekat mi je omogućio da kroz ulične akcije budem u kontaktu sa građanima”, kaže ona.

Ideja je i bila da građanke i građani za njih čuju i razgovaraju o problemima van kancelarija. 

“Zbog toga smo hteli da izađemo, da razgovaramo, da razjašnjavamo različite dileme, da li oni imaju sve informacije koje su im značajne za ostvarivanje određenih prava – da li je to pravo na socijalnu zaštitu odnosno na socijalnu pomoć, jednokratnu novčanu pomoć, smeštaj u domove za stare, hraniteljstvo, usvojenje i druge neke usluge”, ističe Marčetić-Radunović.

PROČITAJ I  Filmom o ljubavi Romkinje i Srbina u Prokuplju završene radionice koje umetnošću ruše predrasude

Pored razgovora, oni u isto vreme ispituju njihove stavove i predloge kroz popunjavanje upitnika.

“Ako žele da postave pitanje institucijama ili da nešto predlože, postoji mogućnost da to urade putem ceduljica. Putem flajera koje delimo d

anas oni će moći da dođu do informacija gde se nalazimo, ali i do svojih odgovora”, dodaje ona.

Najčešće se građani interesuju za finansijsku odnosno novčano-socijalnu pomoć, kaže ona.

“Uglavnom su pitanja kako da je ostvare, kako je moguće povećati, kako ostvariti prava na stan… Tu se oseća potreba za finansijskom podrškom. Do

sta smo imali pitanja za nasilje u porodici, kao i pitanja za procedure oko hraniteljstva. Konkretno, pošto je dosta bila negativna strana u medijima o socijalnim radnicima poslednjih nekoliko godina, građani su zainteresovani zbog čega se deca izdvajaju iz porodice, koje su procedure za smeštaj u hraniteljsku porodicu, tako da nam je to bio fokus razjašnjavanja tih prava i koje su situacije u kojima se oduzima dete iz porodice”, kaže Marčetić-Radunović.

Nakon uličnih akcija, pregledaće pitanja i kontaktiraće ustanove, koleginice i kolege, koje rade u različitim ustanovama.

“U saradnji sa njima uradićemo pet video-klipova koji će predstavljati odgovore na pitanja. Paralelno ćemo raditi i na brošuri o pravima i uslugama iz sistema socijalne zaštite na osnovu postavljenih pitanja građanki i građana.”

Do uličnih akcija, ali i drugih aktivnosti, ne bi došlo da nisu konkurisali preko platforme promeni.rs i dobili materijalnu, ali i savetodavnu i logističku pomoć. 

“Nama je CRTA kao partnerska organizacija. Ceo proces je bio saradnički i značila nam je mentorska podrška za neke od zagovaračkih aktivnosti, kako konceptirati upitnike, gde se fokusirati, planove za dalje, komunikaciju sa ustanovama i sa donosiocima odluka, ali i u vidu unapređenja kapaciteta naše organizacije”, ističe ona. 

PROČITAJ I  Udruženje Asocijacija Modernih Igrača i Koreografa, Novi Beograd: Aktivizmom zajedničkim snagama pronazimo rešenje za postojeći problem

U narednom periodu sledi analiza podataka i pisanje preporuka koja će im služiti za javno zagovaranje u centrima za socijalni rad i nekim višim ustanovama.Inače, udruženje “Socitiva” je osnovano u novembru 2007. godine u Beogradu. Vizija udruženja je, kažu, društvo jednakih mogućnosti za slobodno, svesno, aktivno i kreativno izražavanje i delovanje, uz slobodan pristup svim društvenim uslugama za sve svoje građane i građanke bez obzira na kulturne, socijalne, političke, verske i druge razlike.