Skip to content

Avala info: Podavalski kraj je raj za one koji žele da ga posete

Udruženje “Avala info” želi da zauzme ulogu domaćina podavalskog kraja koji će biti pokretač stvaranja samoodržive zajednice podavalskih sela. U prepoznatljivim proizvodima iz ovog kraja ovo udruženje vidi mogućnost veće posete Avale, i time želi da pokuša da kraj učini dostupnijim građanima koji nisu iz ovog mesta. 

Avala info postoji već pet godina i bavi se razvojem ruralnog područja podno planine Avale. Kako kaže članica ovog udruženja Marija Joksimović, oni vide ruralna područja kao “neiskvarena”, gde su porodične vrednosti bitne i gde ručna manufaktura i daje malu količinu jedinstvenih proizvoda sa vrhunskim kvalitetom. 

“Pokušavamo da damo na značaju takvom sistemu vrednosti i da ga očuvamo. Zalažemo se da podavalski kraj sačuva svoje odlike, kao što je kvalitetniji način života u odnosu na život u urbanoj sredini, blizina urbane sredine, dodir sa prirodom, uzgajanje svoje, sopstvene hrane, sposobni domaćini i domaćice sa razvijenim raznim veštinama i zdravija sredina za odrastanje dece: odrastanje u skladu sa prirodom uz stalno učenje novih veština”, dodaju iz ovog udruženja.

Avala info hoće da na jednom mestu objedini znanja i velike potencijale kraja. 

“Želimo da postanemo svojevrsni hub – Razvojni centar podavalskih sela i da vodimo razvoj kompletne zajednice, kao pravi domaćini. Dugoročni cilj je osnovan HUB – Razvojni centar podavalskih sela koji vodi razvoj zajednice kao pravi domaćin i u podavalskim selima razvija zajednicu koja je umrežena, edukovana da prepoznaje svoje potencijale i funkcioniše u stalnoj međusobnoj komunikaciji i saradnji i čvrsto je povezana sa potrošačima”, kaže Joksimovićeva. 

Podavalski kraj je prepoznatljiv po nizu lokalnih, kvalitetnih, prirodnih prehrambenih proizvoda koji su prepoznatljivi na tržištu po očuvanju tradicije u seoskom domaćinstvima, kao i po kreativnim i zanimljivim turističkim i edukativnim sadržajima, koji prepoznaju, kako porodice, tako i biznis klijenti. 

PROČITAJ I  Održani peti “Dani podavalskih sela”, ove godine sa dečijim bazarom

“Održava se mreža potrošača i klijenata koji ciljano dolaze u podavalski kraj u nabavku lokalnih, prirodnih zdravih proizvoda, radi edukacije dece, radi odmora i rekreacije u prirodi. Podavalski kraj je prepoznat kao primer dobre prakse organizacije života na lokalu”, ističe ona.

Udruženje Avala info je nastalo u cilju promocije potencijala podavalskog kraja koji do sada nije bio prepoznat – ručno rađena, domaća proizvodnja prehrambenih proizvoda nadomak grada, turistički, prirodni i kulturni potencijali. Inicijativa je pokrenuta 2016. godine, a delokrug preuzetih akcija se brzo proširio na kompletan razvoj lokalne zajednice. 

“Bavimo se pronalaženjem skrivenih dragulja podavalskog kraja i pomoći, odnosno usmeravanjem u njihovom razvoju do nivoa da se mogu ponuditi zainteresovanim stranama. Uži tim čine četiri osobe, a sarađujemo sa oko 100 ljudi na lokalu”, dodaje Joksimovićeva. 

Do sada je ovo udruženje pomoglo desetak domaćinstava kako bi uvideli i iskoristili svoje potencijale. Na svom portalu avalainfo.com udruženje objavljuje vesti sa lokala i predstavlja glavnu platformu za razvoj i promociju lokalne zajednice. 

“Sem toga, bili smo suorganizatori projekta ‘Mali farmer’ gde smo doveli 15 vrtića tokom 2018. godine u selo i šumu. Prvi put su se u selima podavalskog kraja organizovale ovakve posete, a sproveli smo i brendiranje lokalnih proizvoda – ‘avalska korpa’, ‘avalski doručak’, ‘ukajmačen sir’, ‘ćaije’”, dodaje ona. 

U narednom periodu planiraju mapiranje domaćinstava i saradnika u pet podavalskih sela radi proširivanja Avala info zajednice, jačanje kapaciteta domaćinstava kroz obuke, umrežavanje domaćinstava i lokalnih aktera, promociju domaćinstava u okviru svoje Avala info zajednice i promociju podavalskog kraja.

“Uvereni smo da je u javnom interesu da se ovakav – domaćinski model upravljanja, primenjuje na svakom lokalu. Zajednici ćemo pružiti kulturno-umetničke sadržaje koje nisu imali pre našeg delovanja. Razvićemo lokalnu privredu – direktno turističko-ugostiteljsku granu, a indirektno i ostale grane privrede koje se naslanjaju na nju. Domaćinstvima ćemo omogućiti da lakše dođu do kupaca i da im sam kupac dođe ‘na noge’. Edukovaćemo mlade u kraju da vole i čuvaju svoj kraj, da ga istražuju, čiste, promovišu… Putem online platforme, turistima ćemo ‘na gotovo’ pružati informacije sa lokala do kojih bi vrlo teško sami došli – ko prodaje domaću teletinu gajenu bez antibiotika, ili kako je lep za obilazak ili fotografisanje mladenaca lokalitet ‘Kraljeva česma’, kaže ona. 

PROČITAJ I  Održani peti “Dani podavalskih sela”, ove godine sa dečijim bazarom

Za prirodu će učiniti najviše kada čoveka, pogotovo onog koji živi na Avali, stalnom edukacijom, transformišu u onoga ko koristi, ali i čuva prirodu.