Kroz fokus grupe sa partnerima i saradnicima do okvirnog dokumenta organizacije RERI iz Beograda

Izrada prvog godišnjeg izveštaja, fokus grupe, bolja komunikacija sa građanima i napredak u strateškom planiranju ključni su ciljevi organizacije RERI iz Beograda koja se bavi zaštitom životne sredine, ali i zaštitom prava građana na životnu sredinu. Ideje o daljem planiranju rada žele da čuju od svojih partnera i organizacija sa kojima sarađuju, kao i od medija i institucija lokalne samouprave. Time će, kako kažu, nastaviti da jačaju kao organizacija i zajedno će doneti okvirni strateški dokument koji će im značiti za dalji napredak. 

Organizacija RERI će u narednom periodu težiti ka strateškoj viziji. Cilj im je da ojačaju transparentnost organizacije rekonstrukcijom veb sajta i da unaprede društvene mreže i kanal komunikacije sa građanima, ističe projektni direktor Mirko Popović. Zbog toga organizuju fokus grupe sa svojim partnerima kako bi zajedno došli do cilja – okvirnog dokumenta RERI organizacije.

„Jedan od načina na koji želimo da unapredimo sebe jeste, ne samo razmišljajući unutar organizacije, već da sa svojim partnerima, saradnicima i ostalima, razgovaramo i da vidimo kako nas drugi ljudi vide, šta nam oni preporučuju da bi trebalo da uradimo, kako vide buduću saradnju sa nama. Želimo od svih njih da čujemo šta oni misle, da čujemo i kritiku i pohvalu i onda da dobijemo objektivniju sliku onoga gde je RERI sada, gde RERI treba da ide i da odgovorimo zahtevima, ukoliko je to moguće. Želimo da ono što radimo rezultira unapređenjem vladavine prava u životnoj sredini i većom zaštitom životne sredine”, dodaje on.

Da bi se razvijali planski, krenuli su u strateško restrukturiranje organizacije.

„Cilj nam je da iz ovog procesa izađemo sa jednim strateškim planom koji će biti okvirni dokument kako za organizaciju, tako i za ljude koji rade ovde. Postoji potreba da se struktura učvrsti, da se postave različiti prioriteti u okviru organizacije, jer smo proširili polje delovanja u regionu, u Bosni i Crnoj Gori“, kaže Popović. 

Prva promena – prvi godišnji izveštaj organizacije

Do sada im nije bila praksa da rade godišnje izveštaje, sem na zahtev donatora, međutim, sada to žele da promene. 

„Želimo da i to promenimo, i to će biti jedan od rezultata – prvi godišnji izveštaj organizacije gde ćemo opet unaprediti komunikaciju sa građanima, učiniti to vidljivijim, dostupnijim i razumljivim. Radimo i na unapređenju kapaciteta za analize i izradu dokumenata javnih politika i izradu komentara na propise i slične aktivnosti, budući da RERI jeste aktivan u tome“, dodaje on. 

Popović ističe da se stvari dešavaju brzo i da je organizacijama nekada teško da odgovore i da se dovoljno fokusiraju na određena pitanja.

„Pažnju ljudi je danas teško zadržati i teško je u kontinuitetu održavati, zato je bitna komunikacija koja se prilagođava potrebama ciljnih grupa. Ovaj vid podrške je značajan pogotovo za organizacije u razvoju, a RERI jeste organizacija u razvoju. On je sastavljan od ljudi koji su dugo u civilnom sektoru ili u advokatskom poslu. S druge strane ponosni smo što, u najvećem broju, u RERI-ju rade mladi ljudi kojima je ovo praktično prvi posao. Za njih je podrška koja im omogućava da se integrišu i da rastu zajedno sa organizacijom veoma bitna“.  

Vladavina prava je ključni element dobre politike životne sredine i osnov da bi građani Srbije mogli da žive u okruženju koje je zdravo i u kome je životna sredina očuvana, podsećaju iz organizacije. 

„S druge strane, za razvoj RERI-ja plodno tlo je da Srbija nije zemlja vladavine prava, da nije zemlja demokratije i da je Srbija zemlja gde se prava na životnu sredinu intezivno gotovo svakodnevno krše, kako na nivou države, tako i na lokalnom nivou, što nam je dalo prostora da se razvijamo kao organizacija“, ističe Popović. 

„Tvoje pravo je u tvojim rukama“ je velika inicijativa koja je, kaže Popović, došla u pravom trenutku zbog ubrzanog rasta ove organizacije.

„RERI godišnje obradi i više od 150 različitih slučaja, počev od jednostavnijih do sudskih postupaka, strateških parnica. Jednostavno, organizacija se uvećavala i u pogledu broja aktivnosti i u broju ljudi, kao i različite oblasti kojima se bavimo. Ona nam pomaže da se strukturno učvrstimo, da utvrdimo smernice strateškog razvoja u narednom periodu, da složimo police RERI-ja i da budemo efikasniji i delotvorniji u svom radu“, dodaje Popović. 

Inicijativa, zaključuje, pomaže organizaciji da bude u još većoj meri službenik javnog interesa i da tako osnaženi pomognu društvu da se izbori sa problemom ugrožavanja zaštite životne sredine i vladavine prava. 

Podsetimo, RERI je udruženje koje je osnovano 2017. godine i bavi se životnom sredinom kroz primenu pravnih sredstava, kroz integrisanje vladavine prava i zaštite životne sredine pravnim sredstvima u unapređenje politika i društvenog i pravnog okvira u kome se obezbeđuje visok stepen zaštite životne sredine i prava građana na zaštitu životnu sredinu.

Cvetanje demokratije, ulje na platnu

Prošla nedelja bila je zaista uspešna za Skupštinu Srbije, skoro da ima razloga za slavlje. Iako parlament u kom 97% poslanika čini vladajuću većinu obeshrabruje demokratske potencijale institucija u Srbiji, međunarodna zajednica je sa svih strana otvorila prostor za pozitivna tumačenja stanja vladavine prava u Srbiji.

Više o ovome počitajte ovde.

Autorka: Mirjana Nikolić

Fotografija: Istinomer, Zoran Drekalović