Udruženje “Danica” edukativnim videima pomaže Romima da se bore protiv diskriminacije

Edukativni videi, razgovori o diskriminaciji i radionice, borba protiv nasilja nad ženama i pravima Romkinja i Roma – samo su neke od aktivnosti koje je udruženje Roma “Danica” radilo poslednjih meseci. Oni su razgovarali sa pripadnicima romske populacije i uputili su ih kome mogu da se obrate ukoliko dožive neki vid diskriminacije.

Sa meštanima romskih naselja u Jabuci i Kačarevu, u okolini Pančeva, članovi udruženja “Danica” razgovarali su o problemima sa kojima se suočavaju, nasilju i diskriminaciji. Na radionicama, tokom kojih su i gledali video-materijale koje je radilo udruženje, učestvovalo je 47 osoba, kaže jedna od pokretačica inicijative “Otvoreno o pravima u romskoj zajednici” Vesna Ćerimović.

“Sprovedene su dve ulične akcije podele materijala o pravima građana gde je odziv bio veoma dobar. Sproveli smo onlajn konferenciju preko Zoom aplikacije o položaju i pravima romske zajednice koja je prošla veoma dobro, odazvale su se sve lokalne institucije kao i nevladine organizacije sa kojima sarađujemo. Cilj konferencije bio je uspostavljanje saradnje i identifikovanje problema kao i davanje preporuka za poboljšanje i postupanje prema marginalizovanim grupama”, kaže Ćerimovićeva. 

Ankete su dobro prošle, dodaje ona, jer su na taj način prikupili brojna iskustva, koja će potom biti objedinjena u brošuri.

“Oni su se uglavnom susretali sa diskriminacijom, odbijanjem, nerazumevanjem, omalovažavanjem i ponižavanjem. Mi smo građane koji su nam se obraćali i koji su učestvovali u anketi već uputili na mehanizme koje postoje za postupanje protiv diskriminacije. Uglavnom, informisali smo ih kome sve mogu da se obrate, kako bi se njihovi slučajevi procesuirali ukoliko žele, kao i šta su sve njihova prava. Takođe smo ih uputili na saradničke organizacije kako bi dobili pravno savetovanje u konkretnim slučajevima”, ističe ona.

Nakon svih radionica, anketa i razgovora sa građanima udruženje je organizovalo i onlajn konferenciju na kojoj su sumirali rezultate. 

“Organizovale smo onlajn konferenciju o položaju i pravima Romske zajednice na kojoj su se odazvale nevladine organizacije kao i lokalne institucije. Na samoj konferenciji smo razgovarali o problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju marginalizovane grupe. Dogovarali smo se oko preporuka za poboljšanje i postupanje prema marginalizovanim grupama”, dodaje. 

Podrška koju su dobili preko sajta promeni.rs od Nacionalne koalicije za decentralizaciju značila im je mnogo, jer su u svakom trenutku bili tu za njihova pitanja i nedoumice u vezi sa realizacijom projekta. 

Sve aktivnosti ovog udruženja možete ispratiti na Fejsbuk stranici, udruženja kao i na YouTube kanalu. Podsetimo, Udruženje Roma „Danica“ Pančevo u poslednjih godinu dana aktivno je radila na jačanju znanja lokalnih romskih zajednica o sudskim procedurama i jačala pristup pravdi na lokalu u saradnji sa YUCOM-om. Osim toga, u pandemiji su uspeli da obezbede podršku u vidu higijenskih paketa za 60 Romkinja i njihovih porodica. 

Poznaju li mladi svoja radna prava?

Poznaju li mladi svoja radna prava?

Veliki broj mladih iz Gornjeg Milanovca zaposli se odmah nakon srednje škole, jer je privreda i industrija u ovom kraju dosta razvijena, a fakulteta i visokih škola nema. U tim godinama tek se susreću sa radnim pravima, pa ih ne poznaju dovoljno, zato su neretko izloženi različitim zloupotrebama, naročito od poslodavaca.

„Mladi često ne znaju šta mogu da urade ako im se dogodi nešto na poslu, ili ako ih neko zaposli na crno. Imao sam slična iskustva: nekoliko meseci sam radio na crno, bio mi je obećan ugovor koji nisam dobio. Kasnije sam dobio ugovor, ali nije bio na moje ime, nije imao moj matični broj, niti bilo šta drugo. Poslodavac je insistirao da to potpišem, jer je verovatno trebalo da pokrije sebe nekako. Na kraju sam ipak bio prijavljen, ali na minimalac, a dobijao sam još nešto u koverti. Radio sam i po dve spojene smene – treću, pa prvu. Da sam tad znao nešto više o radnim pravima, mogao sam da ga prijavim inspekciji, tužim ga, ili da na bilo koji način zaštitim sebe“, priča Mateja Vujović iz Gornjeg Milanovca.

Vršnjacima koji žele da se zaposle on savetuje da odmah na početku radnog odnosa traže ugovor, pročitaju ga temeljno i da ga, ukoliko nađu nešto štetno po njih, ne potpisuju ili da traže da se uslovi promene.

Udruženje „Mladi takovskog kraja“ pokušava da približi mladima u Gornjem Milanovcu njihova radna prava i položaj u društvu. To čine kroz obuke i prezentacije na kojima prikazuju šta ugovor o radu mora sadržati, kako se obračunava plata, šta je siva ekonomija i slično.

„Koliko su mladi neupućeni u svoja radna prava pokazuje to što je jedini sindikat za koji znaju Beogradski sindikat. Zato se mi trudimo da na ove načine mladi saznaju šta ih očekuje u tom svetu kad završe škole, počnu da rade i osnivaju porodice“, objašnjava Stefan Radojičić iz organizacije „Mladi takovskog kraja“.
Pored prezentacija u školama, oni organizuju i fokus grupe za mlade koji su već u radnom odnosu ili traže posao.

„Planiramo da saznamo koliko oni uopšte poznaju svoja prava i šta ih najviše muči. Na osnovu toga ćemo uraditi brošuru, to jest priručnik za zaposlene pomoću kog će znati kome da se obrate i šta treba da urade ukoliko dođe do povrede radnih prava“, kaže Radojičić i dodaje da mladi uvek mogu da im se jave ako se suoče sa nekim oblikom povrede radnih prava, a oni će ih potom uputiti na osobu ili instituciju koja im može pomoći.

Organizacija „Mladi takovskog kraja“ postoji od 2014. godine. Brigu o mladima pokazuju i tako što im pružaju priliku da se uključe u njihov rad, najčešće u ekološke akcije. Kažu da su njihovi vršnjaci uvek voljni da im se pridruže.