Europolis: Čeka se generalni urbanistički plan, moguća gradnja Novog Sada na vodi?

Zbog porasta broja novoizgrađenih zgrada i onih koje se planiraju, kao i zbog manjka sportsko-rekreativnih sadržaja, pokrenuta je inicijativa “Plan je ništa, a planiranje je sve”. Novosađani trenutno čekaju generalni urbanistički plan (GUP), koji je krovni dokument urbanističkih planova svakog grada i opštine, a u kom se planira izgradnja tzv. Novog Sada na vodi. Novi plan tako predviđa da će se površine koje su prvobitno planirane za sportsko-rekreativne sadržaje, koristiti za stanogradnju i komercijalne sadržaje. 

Kako kaže Marijana Mutavčieva iz Centra za razvoj demokratskog društva “Europolis”, prostornim odnosno urbanističkim planovima ova organizacija bavi se dugi niz godina. 

“To naše bavljenje je prosto iznuđeno lošim rešenjima koje je lokalna samouprava servirala građanima s namerom da ih što manje uključi. Generalni urbanistički plan (GUP) je krovni dokument urbanističkih planova u svakoj opštini i gradu i bilo je evidentno da ćemo se mi pripremiti za to. To je nešto što se iščekuje, tema je podgrejana. Planom generalne regulacije priobalja, oko kojeg se zapravo diže najveća prašina u javnosti i koja se tiče promena, je nešto što nikako ne bi išlo građanima na ruku”, rekla je Mutavčieva.

Ona kaže da se zapravo radi se o takozvanom Novom Sadu na vodi.

“Mislim da je ljudima tako najjasnije da im objasnimo. To znači da bi se površine koje su bile namenjene za sportske i rekreativne sadržaje promenile u površine za stanogradnju i komercijalne sadržaje. Stari generalni plan se odnosi na čitavo područje te leve obale Dunava, jasnije će biti građanima ako kažemo da se radi o Ribarcu, Šodrošu, Dunavcu i Brodogradilištu. Da bi se taj Novi Sad na vodi realizovao potrebno je da se GUP promeni tj. da se generalnim planom promeni namena površine i da praktično sportsko-rekreativni sadržaj pređe u stanogradnju. Iako se puno pričalo o tom planu generalne regulacije, on ne bi mogao da se realizuje dok se GUP ne promeni”, dodaje ona. 

Iz inicijative dodaju da će obavestiti javnost  kada  plan bude dostupan na javni uvid, i da će shodno tome reagovati.

“Imamo mrežu aktivista sa kojima sarađujemo, kao i saradnju sa Društvom arhitekata Novog Sada, koje je do sada stajalo sa građanima pri reakciji na loša rešenja na raznim planovima. Postoji jedno saglasje među građanskim inicijativama koje su se bavile lokalnim problemima, tako da ćemo svi zajedno reagovati, jer se to tiče svih nas u Novom Sadu. Svakako ćemo analizirati plan, pisati primedbe i predočiti građanima putem medija i naših društvenih mreža, probleme na koje smo naišli i pozvati da reaguju. Verovatno ćemo ih pozvati da napišu svoju primedbu ili pak da se priključe primedbama koje su naše arhitekte spremile i uredile”, kaže Mutavčieva. 

Pomoć koju su dobili od strane sajta promeni.rs značila im je pre svega zbog pravne podrške.

“Mi u okviru organizacije ne posedujemo tu vrstu stručnosti da možemo da primetimo i pravne neregularnosti u okviru samog tog procesa i plana. Potrebna nam je i zbog samih sredstava koje dobijamo  za oglašavanje, što je veoma bitno, jer ključna je stvar dopreti do što više ljudi. Takođe, imamo i logistiku da naš rad prevaziđe lokalne okvire. To je svakako jedna vrsta pristisaka na donosioce odluka kada taj problem izađe iz okvira lokala, tako da je taj pritisak mnogo jači i ima uticaja.”

Jedna od arhitektkinja koja se priključila inicijativi, Ana Ferik Ivanović, ističe da su građani svedoci poništavanja planova za nekoliko sportskih parkova u poslednje četiri godine na teritoriji Novog Sada gde su umesto parkova, sada počeli da se grade stambeni kompleksi. 

“Mi vidimo da se sve više grade zgrade za stanovanje, a sve se manje vodi briga o javnom prostoru, o javnim objektima i o svemu onome što nama građanima najviše treba, a to je lep prostor, human prostor, u kome će se sva deca igrati i svi zajedno uživati”, ističe Ferik Ivanović. 

GUP je sveobuhvatni plan koji obuhvata grad Novi Sad sa priobaljem i svim opštinama, ističe ona i dodaje da tu postoje mesta koja su izvan grada, koja takođe zaslužuju da budu tretirana na najbolji mogući način. 

“Kroz ovaj plan moramo mnogo bolje da obratimo pažnju na mnogo bolja saobraćajna rešenja, na načine povećanja parking mesta u gradu, pri tom očuvanju što više zelenih površina i koliko god je to moguće projektovati humane objekte, ne zgrade od 20 spratova gde je zaista nehumano živeti na 16 spratu, nego da se zaustavimo na nekoj uobičajenoj spratnosti koja je bila normalna za Novi Sad, da se može sagledati vizura, da nam ne bi nicali šiljci koji će nam zaklanjati pogled prema Fruškoj gori, koja je zaista, kada prilazite Novom Sadu, uvek prepoznatljiva. Kada vidim Frušku goru, znam da sam kod kuće. Zbog visokih zgrada, mi ćemo taj pogled izgubiti”, kaže ona.

Ferik Ivanović dodaje da je važno pitati građane, jer njima pripada ovaj grad. 

“Svaki građanin je dobrodošao da se uključi i da kaže šta mu smeta u okruženju, jer ćemo tako mi moći da sagledamo probleme u gradu. Ako se budu plašili ili ćutali, nećemo znati šta žele, a cilj je da dobijemo najlepši grad na svetu.”

Iz Europolisa pozivaju sve zainteresovane građane da im se putem društvenih mreža obrate sa predlozima i primedbama kako bi se pronašlo najbolje rešenje za građanke i građane Novog Sada.