Art Aparat: kroz muziku treba pokazati bogatstvo romske kulture

Kako bi muziku i zvuk stavili u funkciju psiho-socijalnog razvoja, ali i  prenosili kulturno nasleđe kroz muzičke radionice i ostale edukativne zvučne instalacije, nastalo je udruženje “Art Aparat”. Udruženje radi sa romskom decom, uključenom u život i rad na ulici, još od 2013. godine volonterski, a od 2015. u okviru različitih projekata i akcija. 

Kako kaže Maja Ćurčić udurženje “Art Aparat” osnovano je 2015. godine, sa željom da se muzika i zvuk stave u funkciju razvijanja različitih veština i psiho-socijalnog osnaživanja. 

“Naše prve ideje bile su usmerene ka razvijanju alata za podučavanje kulturnog nasleđa kroz zvuk, muzičke radionice i edukativne zvučne instalacije. Vremenom se udruženje sve više usmeravalo ka radu sa posebno osetljivim društvenim grupama (romska deca i mladi, mladi iz izbegličke i migrantske populacije, mladi u riziku, ljudi treće dobi, deca i mladi iz ruralnih sredina…) i razvijalo alate za rad u različitim specifičnim okolnostima koje nose ovakvi projekti. Danas verujemo da su muzika i zvuk moćan alat za povezivanje različitih grupa i razvoj veština i radujemo se svakoj mogućnosti da dalje istražujemo u ovom polju”, dodaje Ćurćeva.

Udruženje je primarno okrenuto posebno osetljivim društvenim grupama, i okuplja muzičke umetnike različitih profila, poput nastavnika muzike, kompozitora, producenata, ali i video umetnika, animatora, psihologa i pedagoga.

Ciljevi udruženja su: osnaživanje i edukacija osetljivih društvenih grupa kroz muziku, upoznavanje šire zajednice sa problemima sa kojima se suočavaju osetljive društvene grupe, promocija umetnosti kao alata za podsticanje pozitivne promene u društvu i razvijanje alata za korišćenje muzike u radu sa osetljivim grupama

“Prvi hor koji smo sa njima pokrenuli – Raspevano Svratište, godinama su činila samo romska deca, ali je u protekle dve godine postao interkulturalni hor koji pored romske dece uključuje i sve one koji žele da uče o romskoj kulturi i zajednici. Ovaj način rada, kroz koji pripadnici osetljivih grupa imaju priliku da se druže i zajedno rade, smo primenjivali i sa drugim osetljivim društvenim grupama – sa mladima iz izbegličke i migrantske populacije, mladima u riziku, seniorima… Svi ovi poduhvati deo su naše platforme Svi UGLAS!, kroz koju negujemo empatiju, toleranciju i solidarnost u društvu. Naš omladinski hor, novi je deo platforme”, dodaje ona.

no images were found

Svi UGLAS! jenastao 2020. godine. Hor je za kratko vreme postigao značajnu vidljivost i podršku zajednice, što govori da su ovakve akcije, kako kaže Ćurćeva, koje se na neposredan način bave važnim društvenim temama, potrebne društvu. 

Pored toga, Art Aparat se bavi promocijom umetnosti kao alata za društvenu promenu i povezivanjem i edukacijom aktera u ovom polju. 

“Zajedno sa još dve partnerske organizacije (Beogradski centar za ljudska prava i Pholopolitics) pokrenuli smo Divan hub, prostor za razmenu znanja i povezivanje, kao i podsticanje saradnje organizacija civilnog društva sa pripadnicima obrazovnog sistema”, ističe Ćurčićeva. 

Većinu projekata Art Aparat sprovodi sa decom i mladima. 

“S obzirom da kao glavni alat za komunikaciju koristimo muziku, koja je umetnost veoma bliska mladima, do sada nismo imali problema da privučemo učesnike i slušaoce. Većina dece i mladih  koji su se priključili našim aktivnostima u njima ostaju godinama i zajedno sa nama rastu. Mladi iz šire zajednice se veoma rado priključuju u zajedničke aktivnosti, a muzika ovde služi podsticajno za upoznavanje i saradnju svih mladih i veoma lako ruši sve barijere koje postoje pri povezivanju različitih društvenih grupa”, kaže ona.

Deca i mladi iz romske populacije se u Srbiji suočavaju sa mnogo problema. Siromaštvo, nedovoljna uključenost u školski sistem, ali i nedostatak kontakta sa drugom decom i mladima izvan romske zajednice samo su neki od problema. 

“Pored toga, deca i mladi Romi nemaju dovoljno prilika da razvijaju svoje talente i umetnički se izražavaju. Ono na šta mi možemo da utičemo su to da im omogućimo da se kroz muziku izraze, istražuju i uče, a pored toga da kroz zajednički rad upoznaju nove ljude i stiču nova prijateljstva”, dodaje ona. 

Ovo je za njih veoma važno jer u moru problema kroz koje  deca i mladi iz možda najmarginalizovanije grupe prolaze, oni žele da kroz zabavu i druženje ponude nove opcije za njih i da društvu pokažu bogatstvo romske kulture kao i to da smo zajedno mnogo lepši, jači i zabavniji.

FatHipster – magazin koji neguje alternativne kulturno-umetničke tekovine

Sadržaji koji svojim kvalitetom odskaču iznad mejnstrim pop kulture osnovni su motiv za pokretanje web magazina FatHipster, posvećenog alternativnim kulturno-umetničkim tekovinama. 

Fokus inicijative je, kako kaže jedan od pokretača ideje, Marijan Cvetanović, jačanje regionalnih spona, umrežavanje i angažovanje novih snaga, kao i marketinška promocija, sa ciljem proširenja polja delovanja na što već broj ljudi.

“Sajt je najmoćniji i najadekvatniji oblik internet promocije muzike, filmova, knjiga, stripova, serija, odnosno svih sporednih, a po opštem mišljenju neophodnih i značajnih sastojaka života svake osobe koja je željna kulturno-umetničkih sadržaja”, kaže Cvetanović.

Među aktivnostima koje su sproveli u cilju promocije mladih i iskusnih umetnika iz različitih sfera, izdvojili su organizaciju lokalnog festivala Mardi Gras, nekoliko Gistro FM događaja, kao i učestvovanje u organizaciji koncerata američkih muzičara kao što su James Leg, John Paul Keith i Bob Log III.

Iako ih je pandemija virusa korona zaustavila u radu, sada nastavljaju sa svojim aktivnostima.

“Pandemiju smo iskoristili kako bismo promovisali bendove i umetnike akcijom ‘Ostani kući i slušaj’. U međuvremenu, angažovali smo nove snage, koje su uključene u jačanje aktivnosti na društvenim mrežama kao što su Instagram, Mixcloud i Twitter, kako bismo doprli do što većeg broja ljudi zainteresovanih za naše sadržaje. Kao deo promotivnih aktivnosti usmerenih ka ljubiteljima rokenrol muzike u bivšoj SFRJ, kreirali smo video podcast YU Rokenrolanje, u kojem recenziramo albume iz knjige Duška Antonića i Danila Štrpca: YU 100 – najbolji albumi jugoslovenske pop i rok scene”, ističe Cvetanović.

Benefite od njihovog rada će imati društvo u celini, jer svaka promocija i reklama drugačijeg kulturno-umetničkog sadržaja, odnosno podupiranje i pomoć umetnicima i kreativnim ljudima, u vreme dominacije populističkih i kič sadržaja, praktično je altruistički poduhvat, kaže Cvetanović.

“Web magazin FatHipster ima vernu publiku koja je vremenom sve brojnija, ponosimo se time što uniformno pokrivamo gotovo sve starosne strukture. Pokrivamo kompletan ex-Yu prostor, kao i zemlje u kojima je naša imigracija značajna. Takođe, često se dešava da nas neko ko prati naš rad kontaktira i na kraju se uključi u inicijativu, bilo da je to pisanjem tekstova, promocijom sadržaja ili nekom drugom vrstom saradnje. Konačno, mi i jesmo okrenuti svim ljudima sa otvorenim vidicima, onima koji se ne libe da prime preporuku, ali i onima koji preporuku umeju da daju”, dodaje sagovornik.

Nadaju se da će se u budućnosti veći broj ljudi uključiti u njihov rad, kako bi dobili na momentumu, ali i da izgrade jednu sigurnu luku za sve one koji žele da daju svoj doprinos jačanju alternativnih kulturnih formi.