Uslovi korišćenja platforme promeni.rs

Prikupljanje podataka

Pristup ovoj Internet prezentaciji i podacima sadržanim na njoj podložni su dole navedenim uslovima i odredbama:

Sve informacije dostupne na ovoj Internet prezentaciji isključivo su informativnog karaktera i ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Nacionalna koalicija za decentralizaciju (u daljem tekstu: NKD) preko platforme promeni.rs prikuplja podatke o vašem računaru. Ovi podaci ne mogu uključivati vašu IP adresu, a mogu uključivati tip pretraživača, ime domena, vreme pristupa i adrese web stranica. NKD ove podatke koristi sa ciljem da unapredi rad platforme, održava i unapređuje njen kvalitet i prikuplja statističke podatke vezano za korišćenje svoje web stranice.

Prikupljene podatke NKD analizira u cilju evidencije posećenosti web stranice i pružanja adekvatnih informacija svojim posetiocima o informacijama i podacima koji se na platformi nalaze. NKD može koristiti prikupljene podatke kako bi unapredio korisničku uslugu, omogućio jednostavnije korišćenje web stranice time što će eliminisati potrebu za ponovljenim upisivanjem istih podataka.

NKD ne prodaje, ne iznajmljuje niti pozajmljuje lične podatke posetioca svoje web stranice trećim licima i primenjuje organizacione i tehničke mere bezbednosti u cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa.

Upisom ličnih podataka u predviđena polja na web stranicama potvrđujete da ste svoje lične podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje NKD-u i da ste saglasni da ih NKD obrađuje u gore navedene svrhe.

Datu saglasnost svaki korisnik može da opozove u svako doba, dostavljanjem pisanog obaveštenja NKD-u, a takođe može iskoristiti i sva zakonska prava u slučaju da smatra da je došlo do nedozvoljene obrade podataka (pravo na obaveštenje, uvid u podatke i dr).

Autorska prava

Sadržaj ove internet prezentacije predstavlja zakonski zaštićeno i isključivo autorsko pravo koje pripada njenom vlasniku, odnosno Nacionalnoj koaliciji za decentralizaciju. Vlasniku Internet prezentacije pripadaju sva autorska i druga prava intelektualne svojine u pogledu sadržaja, uređivanja, koncepcije i dizajna. Zaštitni znakovi, logo znakovi, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo je u svojini vlasnika  ili u vlasništvu trećih lica.

Nepoštovanje obavezujućih uslova korišćenja podleže primeni odgovarajućih zakonskih propisa. Zabranjeno je neovlašćeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja internet prezentacije, na bilo koji način.

NKD zadržava pravo promene ove Izjave o zaštiti privatnosti. Sve izmene će biti objavljene na ovoj internet stranici. Ljubazno molimo da povremeno proverite eventualne izmene ove Izjave o zaštiti privatnosti kako biste bili pravovremeno informisani o njenim promenama.

Cookies

Korišćenjem Internet prezentacije promeni.rs Korisnik prihvata korišćenje HTML-cookies/kolačića koji se postavljaju na računaru korisnika i predstavljaju tekstualne datoteke koje prilikom posete Internet prezentacije NKD-u šalju nazad informacije o internet sajtovima sa kojih je Korisnik došao na ovu Internet prezentaciju, kao i putanju Korisnika kroz samo Internet prezentaciju. Ove informacije pomažu NKD-u da bolje upozna korisnike svoje Internet prezentacije a u cilju poboljšanja pretrage i unapređenja njene funkcionalnosti.

Korisnik može onemogućiti kolačiće aktiviranjem postavke na svom pregledaču koja omogućava podešavanje svih ili nekih kolačića.

Stranice na sajtu se služe Google Analytics statistikom. Pravila o kolačićima treće strane korisnik može pronaći na Google Analytics-u. Podatke o tome kako se korisnici koriste internet prezentacijom NKD-a povremeno se mogu prikupljati korišćenjem i drugih alata sličnih usluzi Google Analytics-a (npr. Google Tag Manager i dr).

NKD zadržava pravo da u svako doba izmeni Uslove korišćenja. Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na Internet prezentaciji promeni.rs. Internet prezentacija kao i Uslovi korišćenja sačinjeni su u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Svi eventualni sporovi koji proisteknu iz korišćenja internet prezentacije ili Uslova korišćenja rešavaće se primenom relevantnih propisa Republike Srbije.