Naziv inicijativeKompostiraj – profitiraj!
Datum sastanka11.06.2021
Vreme sastanka13:00
Zapisnik sa sastanka

Selekcioni odbor je na online sastanku doneo odluku da se inicijativa podrži u traženom iznosu. Istaknut je značaj teme kojom se bave i naglašeno je da vrlo perspektivna.