Naziv inicijativePokreni znanje – pomozi mi da naučim
Datum sastanka16.04.2021
Vreme sastanka15:00
Zapisnik sa sastanka

Na sastanku koji je trajao 2h, Selekcioni odbor je doneo odluku da podrži inicijativu u traženom iznosu uz mentorsku podršku koju odredi MT ORCA. Posebno je istaknut značaj i inovativnost inicijative i zaključeno je da ima puno potencijala da se multiplicira u druge zajednice i da postane uspešan model i na nacionalnom nivou. Sugerisano je MT da odredi inicijativi adekvatnog mentora za oblast obrazovanja i drugih oblika podrške. Inicijativa je ocenjena kao pravi model za Fazu 2 i da predstavljaju ozbiljnog kandidata i za Fazu 3.