Naziv inicijativeМirisi kulturne baštine: đulbešećer (majska) ruža tradicionalna gastronomija i narodnamedicina
Datum sastanka16.04.2021
Vreme sastanka15:00
Zapisnik sa sastanka

Selekcioni odbor je na sastanku koji je trajao 2h doneo odluku da ne podrži inicijativu jer ne zadovoljava sve kriterijume konkursa. Inicijativa posebno ne zadovoljava kriterijume koje se odnose na razvoj sitematičnih rešenja koja su usmerena na unapređenje i razvoj zajednice kao i kriterijum da postoji jasna veza između postavljenih ciljeva, projektnih aktivnosti i očekivanih rezultata. Nagalešeno je da je inicijativa imala slabu saradnju sa MT, nije uvažavala sugestije MT i da su jako slabog kapaciteta.