Naziv inicijativeHumanko
Datum sastanka16.04.2021
Vreme sastanka15:00
Zapisnik sa sastanka

Na sastanku koji je trajao 2h Selekcioni odbor je doneo odluku da podrži inicijativu u traženom iznosu uz mentorsku podršku koju će odrediti MT CRTA. Istaknuto je vrlo inovativan pristup u radu i uključivanje čitave zajednice u fandrejzing kampanju. Posebno je naglašeno da ovo može biti model koji se može replicirati u druge zajednice, da je jako značajno da MT tokom implementacije pruži inicijativi neophodno podršku i odredi mentora koji će im pomoći oko postavke čitave usluge. Podvučeno je da su ovo tipovi inicijativa koji predstavljaju model koje treba podržavati u Fazi 2 naše podrške.