Naziv inicijativeDa se čujemo
Datum sastanka24.05.2021
Vreme sastanka15:00
Zapisnik sa sastanka

Na sastanku koji je trajao 2h, Selekcioni odbor je doneo odluku o podršci inicijativi u traženom iznosu i uz mentorsku podršku. Inicijativa je ocenjena kao vrlo perspektivna i značajna za svoju zajednicu. MT treba da obratiti dodatnu pažnju i podstakne inicijativu u pogledu fandrejzinga i da obarti pažnju u pogledu nabavke opreme koja čini veći deo budžeta (posebno da uveže opravdanost u odnosu na predložene aktivnosti).