Naziv inicijativePodizanje svesti o pravima na kvalitetnu uslugu i negu porodilja- SaMAMAma
Datum sastanka24.06.2021
Vreme sastanka15:00
Zapisnik sa sastanka

Selekcioni odbor na sastanku koji je trajao 1.5 je doneo odluku da inicijativa bude podržana u traženom iznosu uz mentorsku podršku koju će odrediti NKD MT. Predlog Selekcionog odbora je da mentorsku podršku obezbedi Tanja Pavlov koja može pomoći oko strukture monitoring izveštaja ali i razvoja same inicijative. Inicijativa je ocenjena kao jako značajna i da ima potencijal da se uveže i sa drugima, pre svih sa Centrom za mame.