Naziv inicijativeFestival slobodnih reka i planina
Datum sastanka26.07.2021
Vreme sastanka15:00
Zapisnik sa sastanka

Selekcioni odbor je na online sastanku doneo odluku da inicijativa bude odbrena u traženom iznosu budžeta.