Naziv inicijativePark za mlade na selu
Datum sastanka29.04.2021
Vreme sastanka15:00
Zapisnik sa sastanka

Selekcioni odbor je na online sastanku doneo odluku da podrži inicijativu u traženom iznosu. Inicijativa je ocenjena kao vrlo značajna za zajednicu i da ima potencijal za dalji razvoj.