Naziv inicijativeŽelimo parkić!
Datum sastanka16.04.2021
Vreme sastanka15:00
Zapisnik sa sastanka

Na sastanku koji je trajao 2h, Selekcioni odbor je doneo odluku da podrži inicijativu u traženom iznosu uz mentorsku podršku. Selekcioni odbor je istakao posebno značaj uticaja inicijative na vladavinu prava. Jako je značajna fandrejzing kampanja koja će omogućiti da se zajednica aktivno uključi u izgradnju zelene površine. Sugerisano je da MT tokom implementacije projekta posebno sugeriše inicijativi da uključi školu i ljude koje tu žive u izradu i realizaciju aktivnosti. Posebno je značajno da budući izgled prostora bude osmišljen kroz participativan proces i da u njemu učestvuju svi akteri u zajednici.