Naziv inicijativeSvi UGLAS! – Cela Srbija peva na romskom
Datum sastanka12.03.2021
Vreme sastanka14:00
Zapisnik sa sastanka

Na sastanku koji je trajao 1h Selekcioni odbor je doneo odluku da podrži inicijativu u traženom iznosu i uz mentorsku podršku koju će odrediti MT FJŠ. Naglašeno je da je inicijativa vrlo potenta i da ima potencijal da se uveže i sa drugim zajednicama van Beograda. Poosebno je istaknuto to što su u svojoj viziji promene jasno artikulisali pravac i cilj gde žele da stignu kao i što se okreću mapiraju načina za dodatni i održivi fandrejzing uz podršku mentora koju MT FJŠ treba da odredi.