Naziv inicijativeProjekat SLOBODA
Datum sastanka12.03.2021
Vreme sastanka14:00
Zapisnik sa sastanka

Na sastanku koji je trajao 1h Selekcioni odbor je doneo odluku da podrži inicijativu u traženom iznosu i uz mentorsku podršku. Otvoreno je pitanje
da li predstava adekvatan model za podršku ali je pojašnjeno da oni kroz ovaj projekat testiraju model i pristup koji su postavili u viziji promene. Posebno je naglašeno da žele da razviju kampanju za fandrejzing u zajednici kao model za dugoročno finansiranje inicijative.