Naziv inicijative“Igrom pobedimo razlike”
Datum sastanka12.03.2021
Vreme sastanka14:00
Zapisnik sa sastanka

Na sastanku koji je trajao 1h Selekcioni odbor je doneo odluku da podrži inicijativu u traženom iznosu. Otvoreno je pitanje saglanosti za interevencije u prostoru i učešća lokalne samouprave ali je pojašnjeno da imaju saglasnost MZ kao i lokalne samouprave da će izdvojiti sredstva za kofinansiranje projekta. 70 procenata kofinansiranih sredstava odnosi se na lokalnu samoupravu, preostala sredstva će biti skupljena u zajednici kroz kampanju (pojedinici, kompanije). Prikupljena sredstva i realizacija kampanje će biti uslov za isplatu druge tranše sredstava na projektu.