Naziv inicijativeRazumeš li ili treba i da ti otplešem?
Datum sastanka16.04.2021
Vreme sastanka15:00
Zapisnik sa sastanka

Na sastanku koji je trajao 2h Selekcioni odbor je doneo odluku da podrži inicijativu u traženom iznosu uz mentorsku podršku. Istaknuto je vrlo inovativan pristup u radu na vladavini prava gde se koristi moderni ples kao sredstvo za osvetljavanje i rešavanje problema u zajednici. Posebno je istaknut značaj njihovog pristupa, koji uključuju građane od prepoznavanja problema do uključivanja u aktivnosti i realizaciju samog projekta. Podvučeno je jako dobro iskustvo u radu MT sa inicijativom tokom artikulacije projektne ideje i da su aktivnu ulogu imale mlade aktivistkinje inicijative.