Naziv inicijative(re)Kreativni kamp
Datum sastanka12.02.2021
Vreme sastanka15:00
Zapisnik sa sastanka

Na sastanku koji je trajao 1.5h Selekcioni odbor je doneo odluku da inicijativa bude podržana u traženom iznosu i uz mentorsku podršku. Sugestija MT da tokom realizacije projekta predlože inicijativi da uključe u aktivnosti ljude iz dela grada gde se nalazi prostor kako bi stvorili odnos sa zajednicom ali i da se povežu da drugim akterima u oblasti kulture. Neophodno je da MT dostavi ugovor o ustupanju prostora na 15 godina.